Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarsko a Horizont Európa – čo bude ďalej?

Enlarged view: Full auditorium
Čo to znamená, že Švajčiarsko je nepridružená krajina v Horizonte Európa? Odborníci a zainteresované strany sa zišli na ETH Zürich, aby prediskutovali túto otázku. Zdroj: https://ethz.ch

Švajčiarsko má v súčasnosti len obmedzený prístup k programu Horizont Európa, najväčšiemu európskemu programu financovania výskumu a inovácií. Prečitajte si dôvody, prečo to bude pre Švajčiarsko ako centrum výskumu a inovácií z dlhodobého hľadiska problematické.

Ako nedávno v denníku Neue Zürcher Zeitung upozornil prezident ETH Joël Mesot, Švajčiarsko riskuje stratu svojej vedeckej sily, ak sa nestane pridruženou krajinou v programe financovania výskumu a inovácií Horizont Európa. Detlef Günther, viceprezident pre výskum, to zopakoval na podujatí EU GrantsAccess na túto tému: „Čím dlhšie bude Švajčiarsko vylúčené z Horizontu Európa, tým závažnejšie budú dôsledky pre výskum a inovácie vo Švajčiarsku.“ Vylúčenie sa týka nielen popredných výskumníkov, ale najmä talentovaných jednotlivcov, ktorí uvažujú o tom, či prísť do Zürichu alebo pokračovať vo svojej kariére v krajine, ktorá je plne pridružená k Horizontu Európa a kde sa môžu uchádzať o európske ​hodnotené ERC granty.

Vylúčenie sa týka najmä individuálneho financovania. Výskumní pracovníci vo Švajčiarsku sú vylúčení z grantov Európskej rady pre výskum (ERC Grants), ktoré financujú špičkový výskum, ako aj z grantov Marie Skłodowskej-Curie, ktoré podporujú výskumníkov v ranej kariére. Prinajmenšom federálna vláda využíva prostriedky vyčlenené pre Horizont Európa na poskytovanie finančne ekvivalentného financovania vo Švajčiarsku. Pre štipendiá Marie Skłodowskej-​Curie a granty ERC boli teda zavedené prechodné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú SNF Starting Grants, SNF Consolidator Grants a SNF Advanced Grants. Napriek tomu sa vylúčenie z európskej súťaže pravdepodobne stane z dlhodobého hľadiska problémom, aj keď sú sumy financovania švajčiarskych prechodných opatrení rovnaké ako v Európe.

Problém s prechodnými riešeniami

Hoci tieto prechodné riešenia sú čo najvernejšie modelované podľa európskych výziev na predkladanie návrhov, návrhy výskumu zo Švajčiarska nie sú hodnotené celosvetovo uznávanými odbornými panelmi. V súlade s tým, ak Švajčiarsko posúdi a financuje návrhy výskumu samo, nebude existovať priame porovnanie medzi švajčiarskymi výskumníkmi a inými poprednými výskumníkmi v Európe.

Toto priame medzinárodné porovnanie spolu s certifikáciou ERC je však mimoriadne dôležité pre špičkových výskumníkov vo Švajčiarsku, ako vysvetlil Tilman Esslinger, profesor kvantovej optiky ETH na Inštitúte pre kvantovú elektroniku na podujatí „Switzerland and Horizon Europe“. Aj keď v konečnom dôsledku financovaného vedca odlišujú výsledky výskumu a nie označenie na balíku financovania, medzi výskumníkmi sú obzvlášť rešpektované a dôležité panely odborníkov, ktoré – v tradícii zavedenej ERC – zameriavajú svoje hodnotenie výlučne na vedeckú excelentnosť a na medzinárodnom výskumnom poli.

Ukazujú to aj konkrétne skúsenosti – prezentované na podujatí – výskumníkov z ETH a UZH v Horizont Európa a jeho predchádzajúcich programoch. Aj oni dávajú jasne najavo, že hodnota tohto výskumného programu sa nemeria len finančnými prostriedkami, ktoré získava, ale najmä možnosťami, ktoré otvára medzinárodná spolupráca: na projektoch európskych konzorcií možno rozvíjať celú postdoktorandskú kariéru. Takéto projekty ponúkajú výskumníkom v oblasti prírodných a spoločenských vied a humanitných vied možnosť vytvoriť si medzinárodnú sieť a dokonca aj start-upy môžu spojiť financovanie vývoja produktov s celoeurópskou spoluprácou s odborníkmi.

Čiastočne je obmedzený aj prístup k financovaniu projektu. Napríklad výskumníci vo Švajčiarsku majú zakázaný prístup k iniciatívam ako Quantum SGA. Jedným z obzvlášť bolestivých aspektov je vylúčenie výskumníkov vo Švajčiarsku z koordinácie projektov Horizontu. Ako uviedol Günther: „To im často odopiera možnosť prevziať úlohu iniciátora alebo priekopníka. Existujú príklady z výskumu zemetrasení a modelovania klímy, kde vedúca úloha migrovala z ETH do Španielska.“

Samozrejme, v programe Horizont Európa je tiež veľa oblastí, na ktorých sa môžu švajčiarski výskumníci stále podieľať (a tiež získať podporu z EU GrantsAccess). Môžu sa napríklad zúčastniť a získať finančné prostriedky EÚ na ERC Synergy Grants, ktoré zahŕňajú spoluprácu až štyroch výskumníkov.

Aby sa mohli opäť plne zúčastniť v programe Horizont Európa, „tretie krajiny“, ako je Švajčiarsko, musia prejsť procesom pridruženia a podpísať to, čo sa nazýva špecifická dohoda. Švajčiarsko je stále na samom začiatku tejto cesty. Jednou z výziev, ktorým bude čeliť, je to, že otázka pridruženia k programu financovania Horizont sa od Brexitu a od ukončenia rokovaní o rámcovej dohode medzi Švajčiarskom a EÚ stáva čoraz politickejšou. Snahy o opätovné rozpojenie výskumu a politiky (napr. prostredníctvom iniciatívy „Stick to Science“) zatiaľ neboli úspešné.

Prechodné alebo náhradné opatrenia?

Od vylúčenia Švajčiarska z Horizontu Európa sa prechodné a náhradné opatrenia stali kľúčovými témami diskusií. Tu je návod, ako sa líšia:

  • Prechodné opatrenia: Na roky 2021 a 2022 poskytlo Švajčiarsko celkovo 1,226-milióna švajčiarskych frankov na program Horizont Európa, ku ktorému majú výskumníci vo Švajčiarsku zakázaný prístup.

  • Doplnkové opatrenia: Od roku 2023 poskytne švajčiarska federálna vláda nové prostriedky na výskum a inovácie. Tieto fondy sú nezávislé od problematiky združení a nemajú v Horizont Európa obdobu z hľadiska obsahu.

  • Náhradné opatrenia: Ide o finančné opatrenia, ktoré by sa zaviedli, ak by sa Švajčiarsko nestalo pridruženou krajinou po roku 2024. Správa o týchto opatreniach bude pripravená pre Švajčiarsku federálnu radu v roku 2023.

Viac informácií:

Swiss Transitional Measures for Horizon Europe

EU GrantsAccess

Switzerland and Horizon Europe (EU GrantsAccess)

Horizon Europe and Euratom (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI)

Horizon Europe measures – update (Swiss National Science Foundation SNSF)

Zdroj: https://ethz.ch, zverejnené: 25. 11. 2022, autor: rpa