Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarski výskumníci získali SNSF Starting Grants

ETH Zürich. Zdroj: https://www.nau.ch

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) udelí cca 115-miliónov CHF na projekty vybrané v rámci prechodného opatrenia SNSF Starting Grants 2023.

Po dvojstupňovom procese hodnotenia SNSF vybrala na financovanie 67 projektov zo 447 vyhodnotených žiadostí o granty SNSF Starting Grants 2023. Rozpočet cca 115-miliónov CHF pokryje náklady na 66 projektov. Okrem toho Švajčiarska nadácia Parkinsonovej choroby bude financovať projekt o multisystémovej atrofii. Výskumné práce budú pokračovať v priemere päť rokov.

Vzhľadom na štatút Švajčiarska ako nepridruženej tretej krajiny v Horizonte Európa, SNSF opäť vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na prechodné opatrenie SNSF Starting Grants v mene federálnej vlády. Výzva SNSF Starting Grants 2023 bola zameraná na vedcov, ktorí chceli spustiť vlastný projekt vo Švajčiarsku s vlastným tímom.

Tohtoročná novinka: schéma financovania PRIMA pre vynikajúce výskumníčky bola začlenená do štartovacích grantov SNSF. Zo 44 podporených výskumníčok je 14 financovaných 24-miliónmi CHF z rozpočtu PRIMA.

Vyššia miera úspešnosti pre výskumníčky

Aj bez zohľadnenia príjemcov grantov PRIMA bola tento rok úspešnosť žien (14,2 %) vyššia ako u mužov (10,0 %). Keď sa zohľadnia príjemcovia grantov z rozpočtu vyhradeného pre ženy, úspešnosť žien je 20,8 %. Celková úspešnosť bola 15,2 %.

Takmer 68 % príjemcov grantu bude realizovať svoj výskumný projekt na univerzite, 29 % na ETH Zürich a 3 % na iných inštitúciách. Ďalších 12 % príde zo zahraničia, aby realizovali svoj projekt SNSF Starting Grant vo Švajčiarsku.

Ďalšia výzva na začatie grantov SNSF

SNSF spustila 1. novembra 2023 novú výzvu na predkladanie grantov SNSF 2024. Výskumní pracovníci, ktorí sa zaujímajú o túto výzvu na predkladanie projektových návrhov, sa mohli zúčastniť na online informačnom podujatí, ktoré SNSF organizovala 17. novembra 2023.

Niekoľko príkladov financovaných projektov

Vedy o živote

Nedávne štúdie ukázali, že baktérie vo veľkej miere kolonizujú rakovinové bunky a imunitné bunky. Arianna Calcinotto z Università della Svizzera italiana študuje, či môžu intracelulárne baktérie prispieť k zvýšeniu agresivity rakoviny prsníka.

Humanitné a spoločenské vedy

Anja Hasse (Univerzita v Zürichu) vo svojom výskumnom projekte študuje vytváranie nových alemanských dialektov v určitých častiach tradične rétorománskej oblasti Graubünden. Prostredníctvom rozhovorov s lingvistickými komunitami sa snaží ukázať, ako vznikajú nové dialekty a ako gramaticky fungujú.

Matematika, prírodné a technické vedy

Výkony konvenčných optických zariadení sú obmedzené ich spoliehaním sa na jednoduché optické vlastnosti. Karim Achouri (EPFL) vo svojom projekte navrhne pokročilé optické metamateriály, ktorých komplexné optické vlastnosti zvýšia efektivitu súčasných optických systémov a telekomunikácií.

Viac informácií:

Diese Forschenden erhalten einen Starting Grant

Grant recipients

Statistics funded applicants SNSF Starting Grants 2023

SNSF Starting Grants

What’s new: Online event SNSF Starting Grants 2024 17 November 2023

Zdroj: https://ethz.ch; https://www.snf.ch, https://www.nau.ch, zverejnené: 23. 11. 2023, autor: rpa