Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarski vedci vyzývajú vládu, aby urovnala spor s Bruselom

Švajčiarske univerzity 17. mája 2021 vyzvali Federálnu radu, aby s Bruselom vyriešili ságu o dlhodobej zmluve, v opačnom prípade by riskovali, že sa zmenia šance krajiny na dohodu o výskume.

Podľa švajčiarskych univerzít má rámcová dohoda, ktorá má nahradiť viac ako 100 dvojstranných dohôd, ktorými sa v súčasnosti riadia vzťahy medzi nimi, „ústredný význam“ pre švajčiarsky výskum.

Ako sa uvádza v stanovisku švajčiarskych univerzít: „EÚ jasne naznačila, že považuje pokrok pri uzatváraní rámcovej dohody za nevyhnutný predpoklad účasti Švajčiarska na výskumných a vzdelávacích programoch.“

Oficiálne rozhovory o novej dohode nemajú nič spoločné s vedeckou spoluprácou alebo s pokusmi Švajčiarska o obnovenie miesta vo výskumnom programe EÚ ako pridruženého člena.

Úradník EÚ v apríli 2021 varoval, že kvôli nezhodám medzi Bernom a Bruselom je žiadosť Švajčiarska o členstvo vo výskumnom programe Horizont Európa „sťažená“, čo naznačuje, že bilaterálne vzťahy sú teraz pod značným tlakom a ich vôľa je nízka.

Skupina švajčiarskych univerzít, ktorá zastupuje vysokoškolské inštitúty v krajine, žiada Federálnu radu, aby sa „všetkými prostriedkami“ vyhla vylúčeniu svojich výskumných pracovníkov a študentov z výskumných a vzdelávacích programov EÚ a „udržiavala vzťahy s EÚ na trvalej báze“

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, ak Švajčiarsko neprijme novú dohodu, nastane ďalšie obdobie neistoty vo vzťahoch Švajčiarska s EÚ.

Švajčiarsko, rovnako ako ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane Izraela a Veľkej Británie, sa chce zapojiť do nového výskumného programu EÚ ako pridružený člen, ktorý mu umožní uchádzať sa o granty na rovnakom základe ako štátom EÚ.

Úradníci v Bruseli, frustrovaní dlhoročnými zdĺhavými rozhovormi, ktoré zahŕňali 32 kôl rokovaní, tvrdia, že sú ochotní diskutovať o otázkach Švajčiarska a ponúknuť „objasnenie“ novej dohody, ale vylučujú akékoľvek opätovné prerokovanie textu zmluvy.

Švajčiarsko zažilo v roku 2014 vysokú cenu vylúčenia z výskumných projektov EÚ v dôsledku tesného hlasovania v referende o zavedení kvót na prisťahovalcov z EÚ do Švajčiarska.

Viac informácií:

Statement

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19. 5. 2021, autor: rpa