Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarski vedci ukázali, prečo infekcia skoršími variantmi nechráni dobre pred omikronom

Prof. Isabella Eckerle, Leiterin Zentrum fuer Viruserkrankungen, Universitaetsspital Genf, spricht waehrend einer Medienkonferenz ueber die Situation des neuen Coronavirus (2019-nCoV) im Medienzentrum Bundeshaus in Bern, am Dienstag, 28. Januar 2020. Das neue Coronavirus, das eine Lungenentzuendungsepidemie verursacht, hat in China bereits 106 Menschen getoetet und mehr als 4'000 infiziert, so der juengste Bericht der Behoerden des Landes. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Prof. Isabella Eckerle, Ženevská univerzita. Zdroj: https://weltwoche.ch

V súčasnej vlne COVID-19 existuje obzvlášť vysoké riziko reinfekcie novším omikron variantom SARS-CoV-2.

Na odhalenie príčiny analyzoval tím z Centra pre vznikajúce vírusové choroby Ženevskej univerzity (UNIGE) a Ženevskej univerzitnej nemocnice (HUG) schopnosť neutralizácie protilátok u 120 ľudí infikovaných pôvodným kmeňom SARS-CoV-2 alebo jedným z jeho Alpha, Beta, Gamma, Delta, Zeta alebo omikron (sub-variant BA.1).

Vedci zistili, že na rozdiel od svojich predchodcov sa zdá, že omikron je schopný vyhnúť sa protilátkam generovaným inými variantmi. U ľudí, ktorí boli zaočkovaní, je neutralizačná kapacita tiež znížená, ale zostáva oveľa lepšia ako samotná prirodzená imunita.

To by mohlo vysvetľovať, prečo je omikron zodpovedný za čistý nárast prelomových infekcií spôsobených vakcínou, ale nie za závažné ochorenie a hospitalizáciu.

Isabella Eckerle, profesorka na lekárskej fakulte, ktorá viedla tento výskum, uviedla: „Od začiatku roku 2020 sme zbierali vzorky pôvodného vírusu a všetkých jeho variantov, ktoré sa objavili vo Švajčiarsku, dokonca aj tie najvzácnejšie, ako je Gamma alebo Zeta. To z neho robí komplexnú zbierku vzoriek od jednotlivcov s rôznym infekčným pozadím, zhromaždených podľa identického protokolu.“

Výskumný tím odobral vzorky krvi 120 dobrovoľníkom, ktorí boli predtým infikovaní jedným z rôznych variantov, neočkovaní alebo očkovaní a infikovaní, či už pred alebo po očkovaní. Cieľom bolo zistiť, ako dobre boli protilátky vytvorené počas prvej infekcie schopné neutralizovať rôzne varianty SARS-CoV-2.

Ako uviedol Benjamin Meyer, výskumník Centra pre vakcinológiu: „Omikron sa ukázal ako najefektívnejší pri vyhýbaní sa už existujúcej prirodzenej imunite, ako aj v menšej miere imunite vyvolanej očkovaním.“ Hladiny protilátok proti SARS-CoV-2 predkov u očkovaných ľudí sú zhruba 10-krát vyššie ako u ľudí, ktorí majú vyvinutú len postinfekčnú imunitu. Okrem toho sa zdá, že kombinácia týchto dvoch udržiava ešte vyššie a širšie hladiny reaktívnych protilátok.

Ako dodal Meyer: „Takže omikron sa môže vyhnúť existujúcej imunite a spôsobiť infekciu, ale hospitalizácia a smrť v dôsledku COVID-19, dokonca aj s omikronom, sú po očkovaní stále znížené.“

Napriek tomu si SARS-CoV-2 zachováva úžasnú schopnosť mutovať a zdá sa, že rýchlosť mutácií sa zrýchľuje. Ako dodal na záver Eckerle: „Stále je potrebná ostražitosť, najmä preto, že epidemiologické krivky od objavenia sa BA.5, najnovšieho podvariantu omikron, prudko stúpajú.“

Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Nature Communications.

Viac informácií:

Bekliz, M., et al. (2022) Neutralization capacity of antibodies elicited through homologous or heterologous infection or vaccination against SARS-CoV-2 VOCs. Nature Communications. doi.org/10.1038/s41467-022-31556-1.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://weltwoche.ch, zverejnené: 12. 7. 2022, autor: rpa