Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarski vedci dokázali, že očkovanie proti COVID-19 výrazne znižuje infekčnú vírusovú záťaž

Na vykonanie výskumu bol tím UNIGE a HUG schopný opätovne analyzovať vzorky z predchádzajúcich vĺn infekcie. Zdroj: https://www.unige.ch

Vedci zo Ženevskej univerzity (UNIGE) vo Švajčiarsku poskytli priamy dôkaz, že očkovanie proti COVID-19 nielenže chráni jednotlivcov pred infekciou SARS-CoV-2, ale tiež znižuje šírenie chorôb, vrátane vysoko prenosného variantu Omicron BA1.

Zatiaľ čo diagnostika COVID-19 pomocou PCR testu je veľmi účinná pri identifikácii infikovaných ľudí, nenaznačuje, či sú infekční a schopní preniesť vírus na iných ľudí, uviedla Isabella Eckerle, ktorá viedla výskum publikovaný v Nature Medicine. Ako ďalej dodala: „Pochopenie nákazlivosti je však nevyhnutné pre rozhodovanie o kolektívnych preventívnych opatreniach, ako sú obdobia izolácie.“

PCR testy zisťujú prítomnosť vírusovej RNA, ale nenaznačujú, či je vírus stále neporušený a schopný sa šíriť. Meranie infekčnej vírusovej záťaže nevyhnutne zahŕňa kultiváciu vírusu počas niekoľkých dní v laboratóriu úrovne biologickej bezpečnosti 3, čo je postup, ktorý nie je možné vykonávať rutinne.

Od začiatku pandémie sa vzorky odobraté v skríningovom centre Univerzitnej nemocnice v Ženeve (HUG) uchovávali na výskumné účely, čo vedcom umožnilo znovu analyzovať vzorky z predchádzajúcich vĺn infekcie. Merali infekčnú vírusovú záťaž troch skupín pacientov počas prvých piatich dní symptómov, aby porovnali vírusovú záťaž spôsobenú pôvodným vírusom, ktorý sa prvýkrát objavil vo Wuhane v Číne (118 vzoriek, jar 2020), variant Delta (293 vzoriek, jeseň 2021) a variant Omicron podlínia BA.1 (154 vzoriek, zima 2022). Okrem toho v druhej a tretej kohorte výskumníci zisťovali, či je možné zistiť významný rozdiel u očkovaných a neočkovaných jedincov.

Celkovo bola infekčná vírusová záťaž pre kohortu Delta významne vyššia ako u kohorty s pôvodným vírusom.

Avšak ľudia infikovaní Deltou, ktorí dostali dve dávky mRNA vakcíny, mali výrazne nižšiu infekčnú vírusovú záťaž ako neočkovaní ľudia.

Ako uviedla Eckerle: „V prípade kohorty Omicron, na rozdiel od toho, čo možno predpokladať vzhľadom na jeho rýchle šírenie, bola infekčná vírusová záťaž celkovo nižšia ako u kohorty Delta.“ Avšak iba ľudia, ktorí boli posilnení treťou dávkou vakcíny, mali zníženú vírusovú záťaž; ľudia, ktorí dostali dve dávky, mali len rovnakú vírusovú záťaž ako neočkovaní ľudia.

Ako ďalej dodala Eckerle: „Toto je imunologicky konzistentné: mnohé vakcíny vyžadujú tri dávky s odstupom niekoľkých mesiacov na vyvolanie trvalej imunitnej odpovede.“

To vyvoláva otázku, prečo je variant Omicron taký nákazlivý, ak vírusová záťaž, ktorú vyvoláva, je nižšia ako u jeho predchodcov. Ako uviedla Pauline Vetterová, riaditeľka kliniky Centra pre vznikajúce choroby Ženevskej univerzity: „Stále nevieme, ale naše údaje naznačujú, že v hre sú aj iné infekčné mechanizmy.“ Ďalej dodala: „Teraz je jasné, že mutácie Omicronu ho výrazne odlišujú od iných variantov, čo mu umožňuje čiastočne uniknúť vakcíne a znižuje účinnosť niektorých doteraz používaných antivírusových terapií.“

Ženevská štúdia ukazuje, že poznatky získané pre predchádzajúce varianty sa musia aktualizovať vždy, keď sa objaví nový variant, aby bolo možné prispôsobiť prostriedky boja proti COVID-19. Ako uzatvára dokument: „Vzhľadom na naše výsledky by sme mali postupovať s najväčšou opatrnosťou tvárou v tvár vírusu, ktorého vývoj nie je úplne pochopený a proti ktorému v súčasnosti existujúce liečby strácajú časť svojej účinnosti.“

Viac informácií:

COVID-19: Vaccination greatly reduces infectious viral load

Infectious viral load in unvaccinated and vaccinated individuals infected with ancestral, Delta or Omicron SARS-CoV-2

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.unige.ch, zverejnené: 25. 4. 2022, autor: rpa