Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarske ceny za vedu nadácií Marcel Benoist a Latsis

Prof. Ursula Keller posunula hranice ultrarýchlej laserovej fyziky. Bola ocenená Švajčiarskou cenou za vedu Marcela Benoista. Zdroj: https://www.snf.ch

Profesorka fyziky Ursula Keller dostala Švajčiarsku cenu za vedu Marcela Benoista za jej priekopnícku prácu v oblasti krátkodobej laserovej fyziky. Švajčiarska cena za vedu Latsis patrí právnickej a lekárskej vedkyni Kerstin Noëlle Vokinger za jej vynikajúci interdisciplinárny výskum.

Švajčiarska cena za vedu Marcela Benoista je výskumníkmi považovaná za švajčiarsku obdobu Nobelovej ceny, pričom laureáti tejto ceny za svoje úspechy odmeňujú 250 000 CHF. Tento rok cenu získava Ursula Keller, profesorka experimentálnej fyziky na Inštitúte pre kvantovú elektroniku na ETH Zürich. Často posúvala hranice ultrarýchlej laserovej fyziky s teoretickými modelmi aj experimentálnymi výsledkami.

Ako oznámila Ursula Keller: „Je to pre mňa obrovská česť, že mi bola udelená cena Marcela Benoista.“ Ďalej dodala: „Je to uznanie za takmer 30 rokov aplikovaného a základného výskumu na ETH Zürich a prvé vedecké ocenenie, ktoré som získala vo Švajčiarsku. Chcela by som poďakovať mojej fantastickej výskumnej skupine, všetkým postdoktorandom, doktorandom a externým partnerom, ktorí umožnili túto prácu.“

Odkedy bol laser vynájdený, výskumníci sa ho snažili použiť na transformáciu materiálov. Pri kontinuálnych laserových lúčoch to však nebolo možné, pretože boli príliš nepresné a príliš zahrievali materiály. Riešenie sa nakoniec našlo v použití pulzného laserového svetla; to však zahŕňalo komplikovanú techniku. Profesorka Keller problém vyriešila použitím polovodičov a v roku 1991 vynašla takzvanú technológiu SESAM (Semiconductor Saturable Absorber Mirror). To umožnilo pomocou pevnolátkových laserov produkovať svetelné impulzy trvajúce približne femtosekundu – miliónovú časť miliardtiny sekundy. V tomto krátkom časovom rozpätí možno študovať pohyby atómov alebo mechanizmy chemických reakcií.

Princíp SESAM sa dnes využíva v mnohých praktických aplikáciách vrátane rezania materiálov, optickej komunikácie, výroby počítačov a smartfónov, ale aj v medicínskej technike, kde sa napríklad lasery používajú ako skalpely pri operáciách očí. Okrem toho možno ultrarýchlu laserovú technológiu použiť na vývoj vysoko presných meracích prístrojov. Ursula Kellerová sama vynašla najpresnejšie hodiny na svete, attohodiny, ktoré dokážu merať attosekundy, teda miliardtiny z miliardtiny sekundy. Attoclock sú také presné, že ich možno použiť na meranie základných procesov kvantovej mechaniky.

Multitalentovaná mladá výskumníčka ocenená cenou Latsis

Švajčiarsku cenu za vedu Latsis v hodnote 100 000 CHF, ktorá sa udeľuje mladým výskumníkom do 40 rokov, tento rok získava Kerstin Noëlle Vokinger. Docentka verejného práva a digitalizácie na Univerzite v Zürichu (UZH) je talentovaná v mnohých oblastiach. Je držiteľkou doktorátu z práva aj medicíny.

Vo svojich výskumných aktivitách v oblasti práva, medicíny a techniky má profesorka Vokinger širokú odbornú interakciu a uplatňuje interdisciplinárne metodologické prístupy, ktoré sú v súčasnosti vo Švajčiarsku jedinečné. Spája tradičné právne a medicínske analýzy s empirickým vyhodnocovaním údajov a čerpá aj z odborných znalostí v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia.

Kerstin Noëlle Vokinger si tak vo veľmi krátkom čase vytvorila výrazný výskumný profil. Témy, ktorým sa venuje, majú značný význam pre vedu a spoločnosť, ako napríklad stanovovanie cien liekov na liečbu rakoviny, personalizovaná medicína a regulácia inovatívnych technológií; otázky, ktorým sa profesor Vokinger venuje, sú dôležité pre verejné orgány, medzinárodné organizácie, priemysel a legislatívu v oblasti medicíny a technológie. Vokinger sa teší z udelenia ceny Latsis, pričom uviedla: „Cena je pre mňa a môj výskumný tím neočakávanou a veľkou cťou. Som veľmi vďačná nadácii Latsis a SNSF za túto cenu. Motivuje nás to v našom úsilí o rozvoj riešenia, ktoré zlepšujú prístup spoločnosti k liekom a inovatívnym technológiám.“

Spoločné odovzdávanie cien v Berne

Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) bola zodpovedná za vedecký výber ocenených v mene nadácií Marcela Benoista a Latsis. Švajčiarske vedecké ceny sa budú udeľovať na radnici v Berne 3. novembra 2022. Ceny budú odovzdávať federálny radca Guy Parmelin, predseda Nadácie Marcela Benoista, a profesor Denis Duboule, predseda nadácie Latsis. Spolkový radca Parmelin uviedol: „Sme nesmierne radi, že Ursula Keller a Kerstin Noëlle Vokinger získavajú švajčiarske vedecké ceny za rok 2022. Sú vynikajúcimi vedcami a sú príkladom excelentnosti Švajčiarska ako výskumnej lokality.“

Viac informácií:

Swiss Science Prizes Marcel Benoist and Latsis go to pioneer in laser physics and innovative legal and medical scholar

Zdroj: https://www.snf.ch; zverejnené: 19. 9. 2022, autor: rpa