Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarska vedecká nadácia (SNSF) rozširuje pilotný projekt na zjednodušenie správy publikovania s otvoreným prístupom

Publikovanie s otvoreným prístupom. Zdroj: https://www.snf.ch

Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) bude naďalej poskytovať svojim výskumníkom prístup k platforme na úhradu poplatkov za publikovanie článkov v časopisoch s otvoreným prístupom (OA).

Publikovanie s otvoreným prístupom je vo Švajčiarsku na vzostupe, ale prichádza s dodatočnou administratívnou prácou na úhrade poplatkov za publikovanie. SNSF od roku 2021 prevádzkuje pilotný projekt s poskytovateľom služieb ChronosHub, ktorého cieľom je zjednodušiť financovanie voľne dostupných publikácií. Po úspešnom pilotnom projekte bude služba pokračovať minimálne do konca roka 2023.

Nátlak na výskumníkov – pridaná hodnota pre SNSF

Po deviatich mesiacoch od spustenia pilotného projektu bola spolupráca vyhodnotená. Potešujúci výsledok založený na viac ako 1000 publikáciách: zúčtovanie poplatkov cez ChronosHub je podstatne jednoduchšie, čím sa znižuje záťaž pre výskumníkov. Navyše je to pre nich nekomplikovaný spôsob, ako získať prehľad o ponuke OA v rôznych vedeckých časopisoch. Týmto spôsobom môžu rýchlo zistiť, ako im časopis umožňuje splniť požiadavky SNSF. Ba čo viac, výskumníci môžu použiť údaje z ChronosHub na podávanie správ SNSF alebo svojej univerzite. V neposlednom rade ChronosHub kontroluje metadáta v článku a zisťuje, či poskytnuté financie boli spomenuté v súlade s pravidlami. Pomáha to zlepšiť kvalitu a viditeľnosť údajov.

Spolupráca sa rozšírila a prehĺbila

Na základe pozitívneho hodnotenia sa SNSF rozhodla pokračovať v spolupráci s ChronosHub. Ako uviedol Matthias Egger, prezident SNSF: „Cieľom, ak je to možné, je, aby všetky výsledky pochádzajúce z výskumu financovaného SNSF boli voľne dostupné. Čím jednoduchšie urobíme publikáciu OA pre výskumníkov, tým bližšie sa k tomuto cieľu dostaneme. A ChronosHub nám v tomto smere pomáha počas dlhej cesty.“

Viac informácií:

Zdroj: https://sciencebusiness.net, https://www.snf.ch; zverejnené: 12. 9. 2022, autor: rpa