Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarska nadácia na podporu vedy: Medzinárodná stratégia a jej implementácia

Ako podporuje Švajčiarska nadácia na podporu vedy (SNSF) cezhraničnú spoluprácu pre švajčiarskych výskumníkov? Toto je hlavná téma nedávno koncipovanej medzinárodnej stratégie. Znovu potvrdzuje záväzok k transparentnosti, rovnakým príležitostiam a vedeckej integrite ako súčasť prístupu k excelentnosti. Očakáva, že partneri pre spoluprácu budú zdieľať rovnaké hodnoty.

Dôležitým motorom vedeckej excelentnosti môže byť čo najširšia výmena názorov. Švajčiarska nadácia na podporu vedy (SNSF) ako propagátor excelentnosti nenecháva kameň na kameni, aby uľahčila medzinárodnú spoluprácu.

Pri riešení spoločných výziev v globálnom meradle presahuje výskum národné hranice. Približne 75 % všetkých grantov SNSF končiacich v roku 2019 (2 366 grantov) zahŕňalo jednu alebo viac medzinárodných spoluprác. 71 % z nich bolo s kolegami v Európe, 48 % s výskumníkmi v Severnej Amerike.

SNSF preskúmala a konkretizovala svoju medzinárodnú stratégiu, ktorá bola pôvodne spustená v roku 2018. Je kľúčom k pochopeniu základného poslania a rozsahu činnosti SNSF.

Záväzok k medzinárodnej spolupráci

Globálna orientácia novej stratégie umožňuje SNSF uľahčiť spoluprácu v oblasti výskumu s inými krajinami a zdôrazňuje hodnotu otvorenia systémov financovania medzinárodnej spolupráce. Stratégia tiež opätovne potvrdzuje záväzok SNSF k úplnej integrácii švajčiarskeho výskumu do európskeho výskumného priestoru a medzinárodných sietí. SNSF vynakladá spoločné úsilie na podporu cezhraničného výskumu spolu s národnými finančnými darcami v zahraničí.

Ako hovorí Anna Fontcuberta i Morral predsedníčka Špecializovaného výboru pre medzinárodnú spoluprácu: „Účasť na medzinárodných sieťach je hlavným faktorom úspechu švajčiarskeho výskumu. Uľahčovaním spolupráce cez národné hranice rozširujeme výskum kapacity a excelentnosti vo Švajčiarsku aj v zahraničí.“

Udržiavanie hodnôt SNSF

SNSF je otvorená vedeckému výskumu vo všetkých disciplínach. Vedecká dokonalosť je hlavným kritériom, ktoré uplatňuje pri svojej práci na hodnotení výskumu. Podpora SNSF pre medzinárodnú spoluprácu zahŕňa aj záväzok k dobrej vedeckej praxi – najmä k transparentnosti, rovnakým príležitostiam a vedeckej integrite. Očakáva, že jej partneri pre spoluprácu budú mať rovnaké zásady. Ako upresňuje Anna Fontcuberta i Morral: „Sme odhodlaní zastávať sa svojich hodnôt aj v medzinárodnej spolupráci.“

Viac informácií:

SNSF International Co-operation Strategy

SNSF webpage on international collaboration

Funding schemes that support international cooperation

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 15.2.2021, autor: rpa