Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoist: spustenie nominácií

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoista. Zdroj: https://www.snf.ch

Tento rok sa bude udeľovať Švajčiarska cena za vedu Marcela Benoista, ktorá je dotovaná sumou 250 000 CHF, v biologických vedách (biológia a medicína). Nominácie je možné podávať do 15. marca 2023.

Švajčiarska cena za vedu Marcela Benoista je najprestížnejšou švajčiarskou cenou za výskum. Oceňuje jednotlivcov s vynikajúcou profesionálnou kariérou, ktorí väčšinu svojej výskumnej práce vykonali vo Švajčiarsku a významne prispeli k vedeckému poznaniu a spoločnosti ako takej. K dnešnému dňu získalo Nobelovu cenu jedenásť laureátov ceny Marcela Benoista.

Nositeľ Nobelovej ceny Didier Queloz sa stal predsedom nadácie začiatkom tohto roka. Funkciu prevzal od federálneho radcu Guya Parmelina, ktorý nadáciu naďalej podporuje. Ako uviedol: „Som presvedčený, že cena získa pod vedením profesora Queloza ešte väčšiu prestíž a význam.“

Cena Marcela Benoista za rok 2022 bola udelená za matematiku, prírodné vedy a inžinierstvo. V roku 2023 môžu byť nominované renomované osobnosti so sídlom vo Švajčiarsku pôsobiace v biologických vedách (biológia a medicína).

Víťazi švajčiarskych cien za vedu Marcel Benoist a Latsis si prevezmú ocenenia na spoločnom slávnostnom odovzdávaní cien oboch nadácií, ktoré sa bude konať 30. októbra 2023 v Berne. Víťazi budú oboznámení s verejnosťou v septembri 2023.

Nominácie je potrebné predložiť do 15. marca 2023

Nadácia Marcela Benoista poverila Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF), aby vyhodnotila nominácie a vybrala víťaza v mene nadačnej rady. Výskumní pracovníci, zástupcovia vysokých škôl, výskumných inštitúcií a iných inštitúcií podľa verejného alebo súkromného práva môžu nominovať výskumníkov, ktorí majú bydlisko vo Švajčiarsku a pracujú aspoň na 50 % (0,5 FTE) vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii. Leví podiel relevantnej výskumnej práce musel byť vykonaný počas práce vo Švajčiarsku. Všetky nominačné informácie nájdete na stránke Nadácie Marcela Benoista.

Nominácie je možné podávať na webovej stránke Nadácie Marcela Benoista odteraz do 15. marca 2023.

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 2. 2. 2023, autor: rpa