Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiarska cena za vedu Marcel Benoist 2021

Švajčiarska vedecká cena Marcela Benoista je najprestížnejšou švajčiarskou cenou za výskum. Komu bude cena udelená v roku 2021? Teraz je čas nominovať výskumných pracovníkov v oblasti humanitných a sociálnych vied.

Od roku 1920 každoročne udeľuje nadácia Marcela Benoista vo Švajčiarsku cenu za vedu. Tento rok sa bude 250 000 CHF udeľovať v oblasti humanitných a sociálnych vied. Nominácie je možné predkladať odteraz do 15. apríla 2021.

Švajčiarska cena Marcela Benoista vyznamenáva vedcov, ktorých práca má význam pre všetky aspekty ľudského života a spoločnosti. Výskum musí byť vynikajúcej kvality, originálny, inovatívny a aktuálny. Jedenásť víťazov získalo Nobelovu cenu, naposledy ním bol profesor Michel Mayor zo Ženevskej univerzity v roku 2019.

Po udelení ceny Marcela Benoista v oblasti biológie a medicíny v roku 2020 môžu byť v roku 2021 predložené nominácie za vynikajúce výsledky v oblasti humanitných a sociálnych vied. Švajčiarsky prezident Guy Parmelin, predseda Nadácie Marcela Benoista, zdôrazňuje príspevok, ktorý majú humanitné a sociálne vedy k súčasným spoločenským otázkam: „Rok korony nám opäť ukázal, že pri riešení kríz je potrebné dodržiavať holistický prístup. Reakcia na takúto ďalekosiahlu krízu si vyžaduje kombináciu opatrení často založených na výskume v oblasti humanitných a sociálnych vied. Teším sa na veľa pútavých nominácií.“

Po búrlivom roku stého výročia nadácie v roku 2020 a zrušení slávnostného udeľovania cien kvôli pandémii sa prezident Parmelin teší na usporiadanie spoločného slávnostného odovzdávania cien benoistickým a latinskoamerickým nadáciám pre víťazov cien za roky 2020 a 2021, dúfajme, že tento rok sa uskutoční 4. novembra 2021 v Berne. Laureát Švajčiarskej ceny za vedu Marcela Benoista bude predstavený verejnosti v septembri 2021.

Nadácia Marcela Benoista udeľuje Švajčiarskej národnej vedeckej nadácii (SNSF) za podpory Konfederácie hodnotenie všetkých nominovaných a výber víťaza do pozornosti správnej rady. Výskumní pracovníci a zástupcovia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, výskumných inštitúcií a iných verejných alebo súkromných inštitúcií môžu predložiť svoje návrhy do 15. apríla 2021. Medzi potenciálnych kandidátov patria vedci, ktorí žijú vo Švajčiarsku a pracujú najmenej 50 % vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii. Väčšina príslušných výskumných prác sa musela vykonať počas práce vo Švajčiarsku. Všetky informácie o nomináciách nájdete na webových stránkach Nadácie Marcela Benoista.

Nominácie je možné predkladať odteraz do 15. apríla 2021 na webovej stránke Nadácie Marcela Benoista

Viac informácií

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 9.2.2021, autor: rpa