Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Švajčiari hovoria o otvorenej vede s EÚ

Martina Hirayama, štátna tajomníčka SBFI otvorila národné podujatie EOSC vo Švajčiarsku. Zdroj: https://twitter.com

Švajčiarska štátna tajomníčka pre vzdelávanie a výskum a inovácie (SERI) Martina Hirayama sa v Berne 8. marca 2023 stretla s predstaviteľmi European Open Science Cloud (EOSC), aby diskutovali o otvorenej vede.

Počas stretnutia Hirayama zdôraznila, že Švajčiarsko chce hrať aktívnu úlohu v Európskom výskumnom priestore (ERA) a podieľať sa na úsilí posunúť sa smerom k otvorenejšej vede.

EÚ a Švajčiarsko majú za sebou dlhú históriu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, ale v posledných rokoch nebolo Švajčiarsku dovolené zapojiť sa do výskumného programu EÚ Horizont Európa z dôvodu širších politických sporov.

Podujatie sa zameralo na diskusiu o tom, ako možno najlepšie propagovať otvorenú vedu vo Švajčiarsku a Európe. Štátna tajomníčka Martina Hirayama zdôraznila potrebu silnej spolupráce medzi Európou a Švajčiarskom, a to aj v tejto oblasti. Organizácia tohto podujatia odráža túžbu Švajčiarska zohrávať aktívnu úlohu v Európskom výskumnom priestore, a to aj s ohľadom na otvorenú vedu. Hirayama odkázala na švajčiarsku národnú stratégiu otvoreného prístupu a zodpovedajúci akčný plán implementácie, ako aj na švajčiarsku stratégiu otvorených výskumných údajov a jej strategickú radu, ktorú zastupoval jej prezident Martin Vetterli (prezident EPFL). Zdôraznila, že diskusia sa netýkala len technickej implementácie, ale aj súvisiaceho kultúrneho posunu, ktorý ovplyvňuje aktérov na všetkých úrovniach (výskumníkov, univerzity, výskumné infraštruktúry) a ktorý zostáva výzvou v posune smerom k otvorenej vede.

Okrem toho Karel Luyben, prezident asociácie EOSC, a Ute Gunsenheimer, generálny tajomník asociácie EOSC, informovali delegátov o aktuálnom stave pokroku pri implementácii Európskeho cloudu otvorenej vedy (EOSC). V tejto súvislosti výskumníci predstavili hlavné projekty prispievajúce k implementácii EOSC. Na podujatí sa zúčastnili európski a švajčiarski predstavitelia inštitúcií vedeckej politiky, agentúr financujúcich výskum, výskumných organizácií, výskumných infraštruktúr a súkromných inštitúcií.

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC)

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) je spoluprogramované európske partnerstvo, v ktorom verejní a súkromní partneri rozvíjajú spoločnú výskumnú agendu. Jeho cieľom je poskytnúť výskumníkom, inovátorom, podnikom a občanom v Európe otvorené multidisciplinárne prostredie, v ktorom môžu publikovať, vyhľadávať a opätovne využívať údaje, nástroje a služby na výskumné, inovačné a vzdelávacie účely. Úplné nasadenie EOSC by malo viesť k zvýšeniu produktivity výskumu, novým poznatkom a inováciám, ako aj k lepšej reprodukovateľnosti a väčšej dôvere verejnosti vo vedu.

Viac informácií:

State Secretary Hirayama opens event on European Cooperation on Open Science

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.sbfi.admin.ch; https://twitter.com, zverejnené: 9. 3. 2023, autor: rpa