Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súťaž pre startupy – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“

Súťaž inovatívnych nápadov. Zdroj: https://startupcentrum.sk

Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? Je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky?

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení.

Do súťaže sa dá prihlasovať celoročne. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov. Prihlášky do 16. kola súťaže môžete zasielať do 15.1.2023. Termín konania súťaže je 20.1.2023.

Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.

Prihláška do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou. O mieste a konaní budú tímy informované do dvoch týždňov od ukončenia prihlasovania.

Zdroj: https://startupcentrum.sk, zverejnené: 12. 1. 2023, autor: rpa