Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

Ilustrácia s konceptom online vzdelávania. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenská akadémia vied (SAV) organizuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov SAV. V porovnaní s minulými ročníkmi však nastala zmena, súťažiť môžete rovno v dvoch kategóriách. 

Prvá kategória je určená pre doktorandských študentov. Druhá pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov

Do súťaže sa môže prihlásiť každý študent doktorandského štúdia školený v niektorej organizácii SAV a každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov. 

Práce študentov doktorandského štúdia a práce mladých vedeckých pracovníkov budú hodnotené samostatne. 

Na práci musí byť uvedené pracovisko SAV autora alebo spolupráca, na ktorej sa SAV zúčastňuje. 

Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom.

Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Autor musí prácu prihlásiť písomne do 28. februára 2021. 

Viac informácií

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; SAV, zverejnené: 5.2.2021, autor: rpa