Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súhrnná správa IPCC o klimatických zmenách a rakúsky postoj

Grémium OSN „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) priebežne vyhodnocuje vedecké poznatky o zmene klímy. Podľa súhrnnej správy, ktorá bola publikovaná 20. marca 2023, sa vyžadujú okamžité, rozhodné opatrenia na ochranu klímy s cieľom zastaviť globálne otepľovanie a minimalizovať jeho dôsledky.

Zdroj: ipcc.ch

Správa IPCC

Nová správa „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) sumarizuje všetky podstatné vyhlásenia zo šiesteho cyklu správ (IPCC). Poskytuje aktuálny prehľad o stave vedomostí o zmene klímy a zdôrazňuje potrebu a dôležitosť urýchlených a predovšetkým ambicióznejších opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a na rozvoj odolný voči klimatickým zmenám.

Správa jasne hovorí o tom, že bez týchto opatrení nemožno odstrániť existujúcu priepasť medzi súčasným a cieľovým stavom, pretože ani rýchlosť, ani rozsah doteraz prijatých opatrení nepostačujú na riešenie klimatických zmien. Súčasné plány si vyžadujú väčšiu koordináciu a synchronizáciu všetkých relevantných sektorov. Financovanie investícií do klimatických opatrení a „klimatická spravodlivosť“ nadobudli kľúčový význam.

Globálne otepľovanie so všetkými jeho dôsledkami pokračuje takmer nekontrolovane. Aj v Rakúsku sú dôsledky klimatických zmien spôsobených človekom z roka na rok citeľnejšie. Rok 2022 bol druhým najteplejším rokom v histórii meraní v Rakúsku s teplotami o 2,3 °C vyššími ako je dlhodobý priemer.

Vplyvom intenzívnych horúčav už trpí veľa ľudí, najmä starších a chorých ľudí. Intenzita a frekvencia extrémneho počasia a búrok sa zvyšuje, suchá sú čoraz častejšie, ľadovce sa topia a miznú, sneh sa topí z lyžiarskych areálov a s ním odchádza aj finančná základňa z odvetvia turizmu v Rakúsku.  Jazerá a rieky vysychajú, čo ohrozuje zásobovanie pitnou vodou a zásobovanie energiou, ktoré je vo veľkej miere závislé od vodnej energie. Globálne klimatické zmeny sa prejavujú aj na národnej a regionálnej úrovni a je preto nevyhnutné proti nim zakročiť rázne a včas a na všetkých úrovniach.

Rakúsko vedie vecnú diskusiu s pozitívnymi výhľadmi do budúcnosti

Globálny vývoj a výzvy sú dôležité pre následné udalosti a opatrenia v Rakúsku a tonielen s ohľadom na samotnú zmenu klímy, rýchlo rastúce riziká, niekedy nezvratné zmeny a extrémne udalosti, ale aj s ohľadom na rakúsku ekonomiku, ktorá je úzko prepojená s inými regiónmi. prostredníctvom globálnych dodávateľských reťazcov. Ovplyvnené sú všetky oblasti spoločenského života.

Súčasné opatrenia v Rakúsku nie sú dostatočné na to, aby poskytli potrebný národný prínos k zníženiu emisií a stabilizácii klimatických pomerov. Okrem iného je nevyhnuté urýchliť energetickú zmenu, pretože len tak možno dosiahnuť udržateľnú energetickú autonómiu. Zdá sa, že v kľúčových bodoch chýba  dostatočné pochopenie naliehavosti výzvy a ekonomického potenciálu jednotlivých riešení. Akékoľvek oneskorenie ohrozuje  život a tiež bezpečnosť zásobovania.

Rakúsko zdôrazňuje možnosť spoločne formovať budúcnosť. Je dôležité mať pred sebou pozitívne scenáre   budúcnosti. Pomáhajú zachovať schopnosť konať a spolupracovať na riešeniach tak , aby príroda Rakúska zostala nedotknutá a miestna ekonomika prosperovala. Nie je na mieste zatvárať oči pred realitou a nepríjemnými faktami.

Zdroj: kwest/Shutterstock.com

Rakúska vedecká komunita je pripravená vysvetliť všetkým politickým činiteľom s rozhodovacou právomocou, vedecký základ klimatických zmien a možnosti krokov pre transformáciu krajiny na klimaticky neutrálnu a k životnému prostrediu priateľskú spoločnosť v globálnom aj rakúskom kontexte.

Zdroje: uibk.ac.at, ipcc.ch; zverejnené: 12.04.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová