Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súhrnná implementačná správa 2020

Ministerstvo financií SR zverejnilo súhrnnú implementačnú správu v oblasti – vzdelávanie, životné prostredie, trh práce a sociálne politiky, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo a informatizácia.

Medzi kľúčové odporúčania revízie výdavkov na vzdelávanie z roku 2017 patrilo zvyšovanie platov učiteľov v regionálnom školstve a tlak na kvalitu vzdelávania na vysokých školách podľa medzinárodných štandardov. Obe odporúčania ministerstvo školstva postupne plní.

Od zverejnenia revízie platy učiteľov vzrástli o 28 % najmä vďaka plošnému zvyšovaniu tarifných miezd. Naproti tomu snahy odmeňovať kvalitu a podporovať rozvoj učiteľov napredujú pomaly. Podiel príplatkov a odmien na príjmoch pedagógov stagnuje.

Platy učiteľov v regionálnom školstve napriek rastu naďalej zaostávajú v porovnaní s inými vyspelými krajinami. V roku 2019 dosiahli takmer tri štvrtiny mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, priemer OECD je 89 %.

Ani v poslednom roku plnenia revízie sa rezortu nepodarilo dosiahnuť potenciál v oblasti úspor. Revízia výdavkov definovala opatrenia, ktorých plnenie malo v roku 2020 priniesť 30-miliónov EUR, reálna úspora bola nižšia.

Znížením dotácie na bakalárov pokračujúcich v štúdiu sa uvoľnilo 10,6-milióna EUR. Racionalizácia siete základných škôl mala ušetriť 8-miliónov EUR. Malé školy sa rušia, ale za plánom z revízie ministerstvo zaostáva.

Viac informácií:

Implementačná správa 2020

No alternative text description for this image

Zdroj: UHP; https://www.mfsr.sk, 17. 5. 2021, autor: rpa