Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Súčasný medicínsky výskum a prax sú ešte dostupnejšie

Potrebujete najaktuálnejšie poznatky z medicíny? Využite aktuálne dostupné rozšírené portfólio elektronických časopisov. Súčasné výskumy aj názory odborníkov nájdete teraz aj vo viac ako v dvoch desiatkach nových titulov uznávaného vydavateľstva.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) získalo skúšobný prístup k ešte širšiemu medicínskemu obsahu vydavateľstva Taylor & Francis.

Rozsiahlejší obsah vydavateľstva Taylor & Francis je teraz dostupný v 28 recenzovaných e-časopisov Expert collection. CVTI SR ich aktuálne sprístupňuje formou skúšobného prístupu. Ten potrvá do 19. 12. 2021.

Expert collection pokrýva názory medzinárodne uznávaných odborníkov z oblasti medicíny. Poskytuje informácie o pôvodnom výskume, hodnotení liekov, liečbe, klinických skúškach, ale aj patentových a a technologických hodnoteniach. Dostupné periodiká poskytujú poznatky o tom, kde je súčasný výskum teraz a kam by sa mal uberať.

Viac informácií:

The Expert Collection

Expert-Reviews-2022-Title-List

Expert-Opinions-2022-Title-List

Zdroj: https://www.cvtisr.sk, zverejnené: 8. 11. 2021, autor: rpa