Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia vo Švédsku ukázala, že vakcíny v priebehu času naďalej chránia pred závažným ochorením COVID-19

Výskum Covid-19 vo Švédsku. Zdroj: https://www.umu.se

Úroveň ochrany, ktorú vakcíny COVID-19 poskytujú proti infekcii, rýchlo klesá, aj keď naďalej chránia pred závažným ochorením, vyplýva z celoštátnej štúdie založenej na registroch, ktorú vykonali výskumníci z Umeå University vo Švédsku, publikovanej v odbornom časopise The Lancet.

Ako uviedol Peter Nordström, profesor geriatrickej medicíny na univerzite v Umeå: „Zlou správou je, že ochrana pred infekciou sa zdá byť znížená o sedem mesiacov po druhej dávke vakcíny. Dobrou správou však je, že ochrana pred závažnou infekciou, ktorá vedie k hospitalizácii alebo smrti, sa zdá byť lepšie zachovaná.”

Štúdia zahŕňala takmer 1,7-milióna jedincov, pričom výsledky sa potom potvrdili v ešte väčšej populácii takmer 4-milióny jedincov. Ukázalo sa, že ochrana pred infekciou akejkoľvek závažnosti sa postupne strácala po dosiahnutí vrcholu ochrany, ku ktorému došlo mesiac po druhej dávke.

Ochrana pred závažným ochorením bola 89 % po jednom mesiaci a 64 % od štyroch mesiacov a ďalej počas deviatich mesiacov sledovania. Existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú nižšiu úroveň ochrany u najstarších jedincov.

Ako uviedol Marcel Ballin, doktorand geriatrickej medicíny na univerzite v Umeå a spoluautor štúdie: „Výsledky podčiarkujú a podporujú rozhodnutie ponúknuť tretiu dávku. Výsledky najmä ukazujú, že bolo správne uprednostňovať najstarších a najslabších jedincov.“

Pred touto štúdiou niekoľko pozorovacích štúdií a následných klinických štúdií skúmalo slabnúcu ochranu vakcínou v iných krajinách. Tieto však väčšinou pokryli prvé štyri až šesť mesiacov.

Anna Nordström, mimoriadna profesorka verejného zdravia na Univerzite v Umeå a spoluautorka štúdie, uviedla, že kľúčovou silnou stránkou štúdie je dlhé sledovanie a to, že bola vykonaná v reálnom svete na základe celkovej populácie Švédska. Ako ďalej dodala: „To zvyšuje možnosť zovšeobecniť výsledky na iné krajiny s podobnou štruktúrou obyvateľstva ako vo Švédsku.“

Viac informácií:

Effectiveness of Covid-19 vaccination against risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months: a retrospective, total population cohort study in Sweden. Peter Nordström, Marcel Ballin, Anna Nordström. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00089-7

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.umu.se, zverejnené: 9. 2. 2022, autor: rpa