Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia o konkurencieschopnosti strojárskeho priemyslu v EÚ a vplyv digitalizácie

No alternative text description for this image

Máte záujem dozvedieť sa viac o konkurencieschopnosti elektrických, elektronických a mechanických zariadení v EÚ a ako na ne má vplyv digitalizácia?

Publikovaná bola ” Štúdia o konkurencieschopnosti strojárskeho priemyslu v EÚ a vplyv digitalizácie.”

Celkovým cieľom štúdie je poskytnúť aktuálne hodnotenie konkurencieschopnosti odvetvia elektrotechniky, elektroniky a strojárstva na európskej úrovni a vo všetkých 27 členských štátoch (+ Spojené kráľovstvo) a porovnanie situácie na medzinárodnej úrovni prostredníctvom porovnávacích testov s hlavných svetových konkurenčných krajín.

Study on the Competitiveness of the EU Engineering Industries and the Impact of Digitalisation

Zdroj: EK, zverejnené: 4.12.2020, autor: rpa