Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia „Dôsledky klimatických zmien v Nemecku“

Dôsledky klimatických zmien pociťujú v Nemecku už dnes. Ovplyvňujú zdravie ľudí a bohatstvo krajiny. Opatrenia na ochranu klímy a prispôsobenie sa klimatickým zmenám preto musia ísť koordinovane ruka v ruke, pretože iba tak sa dá chrániť a minimalizovať riziká.

Klimatické zmeny spôsobené vplyvmi ľudskej činnosti si vyžadujú obrovské náklady.

Vyplýva to z aktuálnej štúdie, ktorú si objednalo Spolkové ministerstvo pre ochranu klímy s podporou „Spolkového ministerstva životného prostredia“.

Zdroj: bundesregierung.de

Na vypracovaní štúdie sa podieľali „Inštitút pre ekologický výskum hospodárstva“, „Prognos AG“ (IÖW) a „Spoločnosť pre výskum hospodárskych štruktúr“ (GWS). Štúdia analyzuje súčasné a budúce dôsledky klimatických zmien pre Nemecko.

V rokoch 2000 až 2021 boli v dôsledku klimatických zmien spôsobené škody vo výške najmenej 145 miliárd eur. V závislosti od toho, ako budú klimatické zmeny postupovať, budú budúce náklady do roku 2050 medzi 280 a 900 miliardami eur. To však nezahŕňa početné zdravotné poškodenia, úmrtia v dôsledku horúčav a záplav, vplyv stresu na ekosystémy, stratu biodiverzity a zhoršenie kvality života.

Najväčšie škody spôsobené záplavami a vysokou vodou

Povodne riek a záplavy v dôsledku silných dažďov boli doteraz najdrahšími extrémnymi prejavmi počasia v Nemecku. Dotklo sa to nielen budov a dopravy, ale aj priemyslu, obchodu a dodávateľských reťazcov, ktorých škody od roku 2000 dosiahli spolu najmenej 70 miliárd eur. Čoraz častejšie sa vyskytujú aj takzvané „záplavy storočia“. V roku 2002 na Labe, Dunaji a Saale, neskôr v roku 2013 vo veľkých častiach južného, ​​stredného a severného Nemecka a v roku 2021 v údolí Ahr. Povodeň v údolí Ahr a Erft v júli 2021 bola extrémnou poveternostnou udalosťou s najväčšími škodami v nemeckej histórii vovýške 40,5 miliardy eur.

Zdroj: SITA/AP, Michael Probst; povodeň v údolí Ahr

Následky horúčav a sucha sa často podceňujú

Okrem toho existujú extrémne poveternostné podmienky ako sú teplo a sucho. Ich dôsledky sa často podceňujú a preto je dostupných menej štúdií. Poľnohospodárstvo, lesné porasty a hospodárenie v lesoch trpia rôznymi udalosťami. Tu sa škody merajú napríklad stratou úrody obilia, alebo kvalitou a dostupnosťou vody a tá je pre zachovanie lesa obzvlášť dôležitá. Odhady škôd v rokoch 2018 a 2019 dosahujú okolo 35 miliárd eur. Aj v tomto prípade je do značnej miery zodpovedná zmena klímy za to, že sa zvýšila frekventovanosť týchto javov.

Nielen finančne merateľné škody

Ťažšie sa počítajú aj veľké nemateriálne škody, ako je strata zdravia, kvality života a šťastia. Keď je veľmi horúce počasie, nielen že masívne klesá produktivita zamestnanosti v dôsledku choroby, alebo tepelného stresu, ale teplo je zodpovedné aj za 99 percent úmrtí v dôsledku extrémneho počasia, ktoré nastali v Nemecku od roku 2000. V dôsledku vplyvov klimatických zmien v zahraničí ovplyvňujú nemeckú ekonomiku aj nepriame náklady. Dodávateľské reťazce sa oneskorujú, pretože infraštruktúra v iných častiach sveta bola zaplavená a keď je horúco, ľudia na celom svete pracujú menej produktívne. Tieto náklady môžu byť dokonca výrazne vyššie ako tie, ktoré vznikajú v dôsledku silných obchodných väzieb priamo v Nemecku.

Každý rok stojí Nemecko toľko, ako pri povodni v údolí rieky Ahr

Akým makroekonomickým nákladom teda bude Nemecko čeliť v dôsledku zmeny klímy? V závislosti od intenzity klimatických zmien, budú tieto náklady narastať len v peňažnom vyjadrení do roku 2050 od 280- 900 miliárd eur. Z čisto štatistického hľadiska to znamená aspoň jednu katastrofu ročne s rovnakými nákladmi, ako bola  povodeň v údolí rieky Ahr v roku 2021.

Čo podniká Nemecká Spolková vláda?

Výška nákladov závisí predovšetkým od toho, ako budú postupovať klimatické zmeny a ako dobre sa bude Nemecku dariť prispôsobiť sa zmenenej klíme a tak znížiť zraniteľnosť. Nemecko podniká účinné kroky a adaptačné opatrenia, ktoré sú naliehavo potrebné na to, aby sa škody znížili na minimum, alebo sa im celkom predišlo.

Zdroje: bundesregierung.de, bmwk.de; zverejnené: 30.03.2023; autor: Dr. Blanka Hermanová; onz