Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia britskej Biobanky odhaľuje zmeny v mozgu po COVID-19

3D rendering of coronavirus

Výskumníci z Oxfordskej univerzity použili údaje od účastníkov britskej Biobanky, aby sa pozreli na zmeny v mozgu v priemere 4,5 mesiaca po miernej infekcii SARS-CoV-2.

Nový výskum zistil, že po infekcii SARS-CoV-2 dochádza v ľudskom mozgu k zmenám, a to aj v oblastiach spojených s čuchom a pamäťou.

Zistenia odhaľujú škodlivé účinky COVID-19 a tiež zvyšujú pochopenie toho, ako sa choroba šíri cez centrálny nervový systém.

Či tieto účinky pretrvávajú dlhodobo alebo sa dajú čiastočne zvrátiť, si vyžaduje ďalšie skúmanie.

Hoci existujú dôkazy, ktoré naznačujú, že COVID-19 môže spôsobiť abnormality súvisiace s mozgom, väčšina štúdií sa zamerala na hospitalizovaných pacientov s ťažkým ochorením a obmedzila sa na zobrazovanie pacientov po infekcii.

Účinky SARS-CoV-2 na mozog v miernejších a oveľa bežnejších prípadoch zostávajú neznáme.

Aby to vedci preskúmali, hľadali zmeny v mozgu 785 účastníkov britskej Biobanky vo veku 51–81 rokov. Absolvovali dva skeny mozgu s priemerným odstupom 38 mesiacov a absolvovali kognitívne testy.

Celkovo 401 účastníkov malo medzi dvoma skenmi pozitívny test na infekciu SARS-CoV-2, z ktorých 15 bolo hospitalizovaných; zvyšných 384 jedincov mali podľa veku a pohlavia zhodné kontroly.

Medzi účastníkmi, ktorí dostali diagnózu COVID, a druhým zobrazovacím vyšetrením bolo v priemere 141 dní. Vedci identifikovali rôzne dlhodobé účinky po infekcii, vrátane väčšieho zníženia hrúbky šedej hmoty v orbitofrontálnom kortexe a parahipokampálnom gyruse, oblastiach, ktoré sú spojené s vôňou a pamäťou udalostí.

Okrem toho účastníci, ktorí mali COVID-19, preukázali poškodenie tkaniva v oblastiach spojených s čuchovým kortexom, čo je oblasť mozgu spojená s čuchom, a priemerné zníženie veľkosti celého mozgu.

V priemere účastníci, ktorí boli infikovaní SARS-CoV-2, tiež vykazovali väčší kognitívny pokles medzi dvoma skenmi. Súviselo to s atrofiou mozočka, ktorá je spojená s kogníciou.

Výskumníci tiež vykonali kontrolnú analýzu u ľudí, u ktorých sa vyvinul zápal pľúc, ktorý nesúvisel s COVID-19, čo im umožnilo preukázať, že zmeny boli špecifické pre COVID-19, a nie v dôsledku generických účinkov nakazenia sa respiračným ochorením.

Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Nature.

Viac informácií:

Brain regions related to smell show decline following mild COVID-19

SARS-CoV-2 is associated with changes in brain structure in UK Biobank

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ox.ac.uk zverejnené: 9. 3. 2022, autor: rpa