Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štúdia: Bavorsko má jeden z najlepších vzdelávacích systémov v Nemecku

Nordrhein-Westfalen, Meerbusch: Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen mit Abstand in ihrem Klassenraum.

Ktorá spolková krajina v Nemecku má najlepší vzdelávací systém? Odpoveď dáva štúdia Kolínskeho ekonomického inštitútu. Bavorsko je podľa toho v celoštátnom porovnaní ďaleko vpredu.

Bavorsko a Sasko majú podľa štúdie najlepšie vzdelávacie systémy v Nemecku. Tu je Sasko podľa Iniciatívy novej sociálnej trhovej ekonomiky (INSM) v Berlíne mierne vpredu. Kolínsky ekonomický inštitút (IW) ich poveril analýzou a hodnotením vzdelávacích systémov 16 spolkových krajín. Autori štúdie skúmali každú z 13 oblastí vrátane kvality škôl, podmienok starostlivosti o deti, zamerania výskumu a digitalizácie.

Podľa výskumníkov je Sasko na čele okrem iného veľmi dobrou infraštruktúrou financovania a kvalitou škôl. Žiaci si napríklad veľmi dobre počínali v školských výkonových testoch. V celkovom poradí za Bavorskom nasledujú Durínsko a Hamburg. Sasko-Anhaltsko je na predposlednom mieste.

Podľa štúdie Brémy vychovávajú najhoršie

Najhorší vzdelávací systém majú podľa štúdie Brémy. Prístavné mesto má okrem iného veľmi vysokú mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky. Na úrovni 8,3 % to bolo výrazne nad celoštátnym priemerom 5,8 % v roku 2020. K zlému celkovému hodnoteniu prispel aj slabý výkon vo výkonnostných testoch.

V oblasti digitalizácie však autori štúdie vidia na prvom mieste Brémy, pred všetkými ostatnými spolkovými krajinami. Podľa štúdie sa v mestskom štáte „už dnes na školských hodinách dennodenne používajú digitálne médiá pomerne často“. WLAN je pomerne ľahko dostupná aj v školách.

Bavorsko je popredu aj v digitalizácii na školách

Na druhom mieste v digitalizácii je Bavorsko a na treťom Bádensko-Württembersko. Sasko-Anhaltsko a Brandenbursko sú v úzadí. Vedci uvádzajú, že dostupnosť rýchlej siete WLAN v školách a frekvencia používania digitálnych médií na vyučovacích hodinách si vyžaduje zlepšenie v susednej spolkovej krajine s Berlínom. Okrem toho je výkon výskumu v oblasti digitalizácie podpriemerný.

Výskumníci požadujú zlepšenie vzdelávacieho systému

S cieľom dosiahnuť viac vzdelania, a tým aj rovnaké príležitosti, výskumníci z IW požadujú, aby sa na všetkých školách a vo všetkých vekových skupinách vykonávala porovnávacia práca. Týmto spôsobom by sa dal systematicky určiť rozsah straty učenia a na tomto základe by sa mohli vypracovať postkvalifikačné programy. Pre ďalší pokrok v digitalizácii škôl by bolo potrebné zabezpečiť aj ďalších 20 000 IT pozícií.

Ergebnisse des Bildungsmonitors 2022 für die einzelnen Bundesländer anhand von 98 Einzelindikatoren
Hodnotenie vzdelávacieho systému v spolkových krajinách Nemecka. Zdroj: https://www.iwd.de

Viac informácií:

Schwächen im deutschen Bildungssystem

Zdroj: https://www.br.de; https://www.iwd.de, zverejnené: 18. 8. 2022, autor: rpa