Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Študentka Univerzity Komenského zvíťazila vo Falling Walls Lab Slovakia

Víťazka Monika Janíková z Univerzity Komenského v Bratislave. Zdroj: https://uniba.sk

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab má na Slovensku tento rok netradične dvoch víťazov. Stali sa nimi študent Bo Peng z Cambridgeskej univerzity a študentka Monika Janíková z Univerzity Komenského v Bratislave. Obaja priniesli prelomový nápad, ktorým presvedčili porotu. Finále sa konalo 29. septembra 2022 na Univerzite Komenského v Bratislave.

Študentka Univerzity Komenského Monika Janíková skúma využitie erytrocytov v boji proti infekcii. Jadro, ktoré erytrocyty strácajú počas dospievania, môže mať antimikrobiálne účinky v boji proti mikroorganizmom a infekcii rovnako ako neutrofily, ktoré sú špecializované imunitné bunky. Ako uviedla Monika Janíková: „Naša hypotéza spočíva v tom, že keďže erytrocyty a neutrofily majú rovnakého predka, môžu mať podobné vlastnosti.“ 

Bo Peng sa zaoberá kvantovým počítaním cez kvantové chvenie kryštálu. Kvantové technológie sú veľkou témou. Problémom je, že stavy kvantových systémov sú pomerne krehké a podliehajú vplyvu prostredia. Bo Peng prišiel na to, že v tuhých látkach sa dá narábať s vibračnými stavmi kryštálu. Našiel spôsob, ako generovať kvantové chvenie kryštálu. Ako uviedol člen poroty profesor Vladimír Bužek: „Táto teória môže mať obrovské praktické dôsledky v oblasti počítačov.“

Porota sa rozhodla udeliť dve prvé miesta aj vzhľadom na to, že vo Veľkej Británii sa neuskutočnilo národné kolo, takže zo slovenského finále postúpia dvaja víťazi – reprezentantka Slovenska a reprezentant univerzity z Veľkej Británie. Ako uviedol prezident súťaže profesor Peter Moczo: „Chceli sme oceniť kvalitu, ale zároveň sme si povedali, že národné slovenské kolo uskutočňujeme preto, aby sme dali šancu slovenským vedcom konfrontovať sa v Berlíne so zvyškom sveta.“ Ďalej dodal: „Breakthrough faktor je základným kritériom a obidvaja víťazi spĺňajú tento faktor.“

Druhé miesto získal študent Technickej univerzity v Košiciach Martin Muzelák. Našiel možnosti, ako MIDI technológiu, používanú prevažne v hudobnom priemysle, možno aplikovať aj v iných oblastiach a vytvoril tak univerzálny digitálny nástroj pre študentov, inžinierov či vedcov.

Ignorovanie historických skúseností a opakovanie chýb z minulosti rieši vo svojom projekte študentka Univerzity Komenského v Bratislave Eva Rutšeková. Navrhuje, aby sa humanitní a spoločenskí vedci spojili a vytvorili výučbu histórie v spojení s logikou naprieč všetkými stupňami vzdelávania.

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z vedcov rozličných disciplín. Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťazi Falling Walls Lab Slovakia 2022 budú Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta dňa 7. novembra 2022. Predstavia svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie „The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference dňa 9. novembra 2022 v Berlíne.

Slovenské finále organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou. Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

Zdroj: https://uniba.sk; zverejnené: 6. 10. 2022, autor: rpa