Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU spúšťa projekt autonómnych dronov na pomoc v krízach

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave patrí medzi z lídrov inovácií na Slovensku. Potvrdila to aj získaním projektu Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 UAVLIFE s celkovým rozpočtom 6 353 865,34 EUR. V konzorciu projektu sú okrem STU aj Žilinská univerzita, súkromná spoločnosť a nezisková organizácia.

STU sa v rámci projektu primárne venuje vývoju samotného bezpilotného lietajúceho prostriedku, Žilinská univerzita má na starosti riadenie celej letky. Súkromná spoločnosť má na starosti vývoj motora a meničov pre dron, skúmanie vplyvu letových podmienok na biologické vzorky a vývoj informačných systémov pre celý systém má na starosti nezisková organizácia.

Ako priblížil profesor František Duchoň z FEI STU, ktorý je zodpovedným riešiteľom projektu: „Projekt je zameraný na vývoj autonómnej, teda bezpilotnej, letky dronov, ktorá bude schopná na základe centrálneho informačného systému prevážať biologické vzorky (vrátane testov) aj v mestskom prostredí.“

Súčasťou výskumu a vývoja je aj vlastná UAV (Unmanned Aerial Vehicle) platforma (inak povedané slovenský dron), navigačné metódy tohto drona, riadenie letky – skupiny takýchto dronov a ich koordinácia, informačné systémy riadiace celú prevádzku a výskum vplyvov letu na prevážané biologické vzorky. Vo výskume sa budú vytvárať rôzne moduly, vrátane rôznych inovatívnych prepravných modulov napríklad aj s chladením vzoriek. Ako dodal profesor Duchoň: „Účelom je zrýchliť prenos týchto vzoriek z odberových miest COVID-19 do laboratórií. Systém bude možné využiť aj na iné účely, napríklad na monitoring katastrofických udalostí, rýchly prenos potrebného materiálu do ohrozených oblastí bez ohrozenia životov záchranárov a podobne.“

Na projekte sa bude zúčastňovať 25 ľudí z celej STU. Podieľať sa budú tri fakulty – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka a Materiálovotechnologická. Tento projekt tak preukazuje aj vysokú schopnosť vnútornej spolupráce súčastí STU. Kolektív bol starostlivo vybraný tak, aby zvládol všetky úlohy riadenia UAV, optimalizáciu jeho konštrukcie, návrh jednotlivých modulov a ich vzájomné prepojenie, navigáciu a lokalizáciu drona, jeho autonómne riadenie, dokovaciu stanicu a podobne. STU tak poskytla do projektu mnohých špecialistov z rôznych oblastí. Ako uviedol líder vývoja Ing. Jozef Rodina, PhD: „Tento projekt nám umožní dostať sa vývojom a vývojovou infraštruktúrou na úroveň špičkových európskych výskumných pracovísk. Keďže náš vývojový tím už dlhodobo pôsobí v tejto oblasti, vieme, čo potrebujeme, aby sme naše výsledky podporili aj pre také oblasti ako je boj s pandémiou COVID-19.“ Navyše pripomína, že FEI STU v budúcom akademickom roku zavádza predmet Lietajúce robotické systémy pre študentov odboru Robotika a kybernetika. Ako ďalej dodal Rodina: „O našej expertíze pre riešenie projektu tak nemôže byť pochýb.“

Na účely vývoja na projekte sa podarilo získať pre spoluprácu špičkové zahraničné tímy okolo prof. Siciliana a prof. Žaluda. Ako dodal na záver profesor František Duchoň z FEI STU: „Naše výsledky v tejto oblasti pritiahli do spolupráce aj takúto svetovú vedu a sme radi, že v rámci projektu túto spoluprácu ešte viac utužíme.“

Zdroj: STU, zverejnené: 26. 5. 2021, autor: rpa