Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU spolu s partnermi v Aliancii EULiST podala projekt v rámci iniciatívy Európskych univerzít

Projektový návrh v rámci iniciatívy Európskych univerzít. Zdroj: https://www.stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave spolu s deviatimi silnými medzinárodnými partnermi, s ktorými tvorí alianciu EULiST, podala 31. januára 2023 v poradí druhý projektový návrh v rámci iniciatívy Európskych univerzít. STU chce spolupracovať s EULiST partnermi v oblasti štúdií, výskumu a administratívy s cieľom realizovať víziu európskej univerzity.

Prepojenie spoločnosti a technológie je kľúčová otázka mnohých iniciatív vo svete. Spoločnosť vytvára potrebu technologických zmien a technologický pokrok ovplyvňuje rozvoj spoločnosti. STU vníma túto výzvu a chce jej čeliť spoločne s deviatimi silnými partnerskými univerzitami v Európe. Preto v roku 2020 prijala ponuku stať sa súčasťou aliancie EULiST. Cieľom „EULiST – European Universities Linking Society and Technology“ je urobiť Európu hmatateľnou pre všetkých študentov, pedagógov a vedcov univerzít. Silní partneri a úzke siete zabezpečujú našu budúcu životaschopnosť v medzinárodnej konkurencii.

Ako uviedla prorektorka STU pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková v rámci stretnutia správnej rady EULiST v októbri 2022 v Madride: „EULiST prináša pre našu Slovenskú technickú univerzitu veľa pozitív. Medzi hlavné patria stabilní partneri pre výskum a vzdelávanie, internacionalizácia našej inštitúcie, tvorenie udržateľného zeleného kampusu, zdieľanie spoločných zdrojov a informácií. Je to aj veľa výziev pre našich výskumníkov a študentov vzhľadom na tému, ktorá je mimoriadne aktuálna.”

Po úspešnom odovzdaní projektového návrhu v marci 2022, kde aliancia nezískala financovanie, ale dostala vysoké hodnotenie od hodnotiteľov (81 zo 100 možných bodov), sa všetci partneri pustili do zdokonalenia projektového návrhu s cieľom ešte viac prehĺbiť spoluprácu s pretrvávajúcou a jasnou víziou.

Motiváciu udržať kontinuitu tejto spolupráce dokazuje aj podpísaná Zmluva o spolupráci a multilaterálna dohoda v rámci programu Erasmus+. Aktuálnu formu projektového návrhu predchádzali desiatky stretnutí na všetkých univerzitných úrovniach. Cieľom aliancie je silný “bottom-up” prístup, ktorý zahŕňa študentov, administratívnych pracovníkov, vedcov, až po úrovne prorektorov, rektorov a taktiež širokú verejnosť.

Ako konštatovala prorektorka Ľubica Vitková: „Hlavným cieľom tohto konzorcia je posilniť regióny, a verím, že vďaka konzorciu EULiST budú regióny v rámci Európy silnejšie. Veľmi dôležitá súčasť je aj vytvorenie bázy pre celoživotné vzdelávanie, rovnako je veľmi dôležité aj pozdvihnutie povedomia o zásadnom význame vedy a techniky práve pre spoločnosť.“

Iniciatívu Európskych univerzít vyhlasuje Európska komisia pod programom Erasmus+ od roku 2018. Vzniknuté aliancie Európskych univerzít mali možnosť pripraviť svoj projektový návrh pod programom Erasmus+ EUI Call 2023 do 31. januára 2023.

Partneri aliancie EULiST. Zdroj: https://www.stuba.sk

Partneri aliancie EULiST:

Leibniz University Hannover, Nemecko (hlavný koordinátor)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Univerzita LUT, Fínsko

Univerzita Jönköping, Švédsko

Technická univerzita vo Viedni, Rakúsko

Národná technická univerzita v Aténach, Grécko

Vysoké učení technické v Brne, Česká republika

Univerzita Rey Juan Carlos, Španielsko

Univerzita v L’Aquila, Taliansko

Institut Mines-Télécom, Francúzsko

Viac informácií:

STU EULiST

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 3. 2. 2023, autor: rpa