Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU hostí historicky prvý Staff Week aliancie EULiST

EULiST Staff Week. Zdroj: https://www.stuba.sk

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je 16. až 20. októbra 2023 hostiteľkou historicky prvého „Staff Week“ aliancie európskych univerzít EULiST. Cieľom stretnutia takmer päťdesiatich zástupcov desiatich členských univerzít je zoznámiť sa a vytvoriť spoločný základ pre novoprijatú alianciu v rámci Európskej univerzitnej iniciatívy.

EULiST Staff Week sa začal v pondelok popoludní na pôde Rektorátu STU, kde privítala účastníkov prorektorka pre propagáciu a zahraničie Ľubica Vitková a predstavila im univerzitu. V následnej diskusii si zástupcovia členských univerzít aliancie EULiST dohodli témy a ciele prvého stretnutia.

Ako uviedla lokálna koordinátorka pre EULiST Natália Gurská: „Aliancia EULiST získala titul Aliancie Európskych univerzít v júli 2023. Aktuálne sa na úrovni aliancie a partnerských univerzít intenzívne pripravujeme na štart projektovej fázy s predpokladaným začiatkom v novembri tohto roku. Práve prebiehajúci Staff Week nám poskytuje priestor a čas na hlboké rozhovory a strategické rozhodnutia, ktoré budú mať veľký vplyv na budúcnosť našej aliancie a partnerskej spolupráce. Je nám veľkou cťou, že práve tento historický prvý Staff Week aliancie EULiST sa môže odohrať na pôde STU.“

Desať univerzít zastupujú na podujatí prorektori, manažéri, profesori, výskumníci a študenti. Cieľom EULiST Staff Week je zoznámiť sa a vytvoriť spoločný základ pre novú prijatú alianciu v rámci Európskej univerzitnej iniciatívy. Stretnutie sa taktiež zameriava na vytvorenie spoločných rámcov v rámci aliancie a pracovných skupín. Obsahovo sa sústreďuje na spoločné pochopenie cieľov a pracovné vzťahy v rámci partnerských univerzít. S tým je spojené spoločné chápanie úloh, zodpovedností a štruktúry riadenia. V závere týždňa by mali mať zástupcovia aliancie presne stanovené hmatateľné ciele a plán na dosiahnutie míľnikov a výstupov, ktoré sú stanovené pre prvý rok fázy projektu EULiST.

Konzorcium EULiST tvorí 10 univerzít z desiatich krajín Európy: 

BUT – Brno University of Technology (Česko)

IMT- Institut Mines-Télécom (Francúzsko)

JU – Jönköping University (Švédsko)

LUH – Leibniz University Hannover – hlavný koordinátor (Nemecko)

LUT – Lappeenranta-Lahti University of Technology (Fínsko)

NTUA – National Technical University of Athens (Grécko)

STUBA – Slovak University of Technology (Slovensko)

TUW – Technical University Wien (Rakúsko)

University of L’Aquila (Taliansko)

URJC – Rey Juan Carlos University (Španielsko)

Konzorcium univerzít EULiST sa začalo formovať v roku 2020. Ako nadnárodná aliancia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania bolo ustanovené v máji 2021. Cieľom aliancie je rozvíjať dlhodobú spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a transferu vedomostí a poskytovať inovatívne riešenia na existujúce a vzniknuté spoločenské výzvy.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 19. 10. 2023, autor: rpa