Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU bude spolupracovať s IMC Krems na novom biotechnologickom parku v Hainburgu

Memorandum o spolupráci podpísali v rakúskom Kremse CEO IMC Karl Ennsfellner s Udom Brändlem a rektor STU Oliver Moravčík. Zdroj: https://www.stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave bude spolupracovať s Univerzitou aplikovaných vied IMC Krems na novo vybudovanom biotechnologickom parku v Hainburgu. Študentom, pedagógom a výskumníkom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU táto spolupráca umožní kontakty s partnermi z celého sveta a pedagogické i vedecko-výskumné aktivity. Memorandum o nej podpísali v rakúskom Kremse CEO IMC Karl Ennsfellner s Udom Brändlem a rektor STU Oliver Moravčík.  

IMC Krems je gestorom vytvorenia veľkého biotechnologického vzdelávacieho parku v Hainburgu an der Donau neďaleko Bratislavy. Cieľom parku je eliminovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, keďže v Dolnom Rakúsku pôsobí viacero spoločností v oblasti zdravotníctva a medicíny (Croma Pharma, Marinomed Biotech, Takeda a Boehringer Ingelheim). Biotechnologický hotspot pre 480 študentov bude súčasťou plánovaného rozsiahleho kampusu IMC Krems.

Vzhľadom na zameranie biotechnologického parku a blízkosť Bratislavy IMC Krems oslovila s ponukou na spoluprácu Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU, ktorá má silné biotechnologické odbory zastúpené širokým spektrom vedeckých pracovníkov a učiteľov. Garantom spolupráce je profesor Milan Čertík, ktorý na IMC Krems dlhodobo vyučuje.

Ako uviedol prorektor STU pre vedu a výskum Ján Híveš: „Pre STU ide o výhodnú spoluprácu z dvoch hľadísk – IMC Krems má veľmi silný medzinárodný zásah, čo umožní kontakty našich študentov a výskumníkov s partnermi z celého sveta. Takisto naši učitelia môžu realizovať svoje pedagogické i vedecko-výskumné aktivity, pretože súčasťou komplexu budú kvalitné laboratóriá.“

Ako konkretizoval predstavu spolupráce dekan FCHPT STU Anton Gatial: „Naši pedagógovia budú v Hainburgu učiť, navzájom si môžeme vymieňať študentov a ak tam budú kapacity, ktoré my na fakulte nemáme, robiť aj cvičenia v Rakúsku a naopak. Keď pred desiatimi rokmi navštívili zástupcovia IMC Krems pracoviská FCHPT, boli prekvapení naším vybavením. Odvtedy si vybudovali kvalitné pracoviská a v Hainburgu pribudnú ešte modernejšie.“

Podľa textu Memoranda o porozumení by spolupráca STU v Bratislave a IMC Krems mala obsahovať posilňovanie a podporu výmeny personálu, vedeckých a technických informácií, organizovanie sympózií, konferencií a workshopov a podporu spoločných výskumných a iných aktivít medzi oboma inštitúciami.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 29. 3. 2023, autor: rpa