Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU ako súčasť aliancie EULiST podpísala grantovú dohodu s Európskou komisiou

Partneri aliancie EULiST. Zdroj: https://eulist.university

Slovenská technická univerzita v Bratislave sa v rámci aliancie EULiST pripojila k svojim deviatim partnerom a podpísala grantovú dohodu s Európskou komisiou v rámci Iniciatívy Európskych univerzít. Projektové aktivity EULiST sa začali 1. novembra 2023.

Po podpise Európskou komisiou a hlavným koordinátorom Leibniz University Hannover (LUH) podpísala STU a ďalších osem partnerov grantovú dohodu, ktorá preukazuje formálny súhlas s dohodou a jej prílohami. Na oficiálne uzatvorenie zmluvy o finančnej podpore sa čakalo od 3. júla 2023, keď aliancia EULiST uspela s projektovým návrhom v rámci tretej výzvy Iniciatívy Európskych univerzít.

V období medzi júlom a októbrom 2023 prebiehali medzi hlavným koordinátorom Leibniz University Hannover a projektovým koordinátorom Európskej komisie intenzívne diskusie v súvislosti so splnením pripomienok k projektového návrhu EULiST. Obdobie pred oficiálnym začatím aktivít EULiST vyplnil aj EULiST Staff Week, ktorý bol na pôde STU od 16. do 20. októbra 2023 a zúčastnilo sa ho vyše 60 hostí z desiatich krajín Európy. Oficiálne spustenie projektových aktivít nastalo 1. novembra 2023.

Ako zhodnotil prorektor STU Maximilián Strémy: „Dlhodobá spolupráca s renomovanými univerzitami po celej Európe nám môže pomôcť v spoločných výskumných projektoch, najvýznamnejších grantových schémach EÚ (Horizont, ERC…), vo vzdelávaní, cielenej podpore študentov inžinierskeho a doktorandského stupňa  v rôznych možnostiach moderných kurzov, tréningov či výmenných programov a v konečnom dôsledku aj v rebríčkoch. Implementáciou dobrých príkladov od našich partnerov a moderných univerzít môžeme a musíme napredovať.“

Slovenská technická univerzita v Bratislave získala v rámci Výzvy na predkladanie návrhov 2023 projekt v rámci „Iniciatívy Európskych univerzít“ v rámci schémy Erasmus+. Ocenený projekt je zameraný na European Universities Linking Society and Technology. Aliancii EULiST Európska komisia pridelila vyše 14,3-milióna EUR, z toho samotnej STU 877 000 EUR.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk; https://eulist.university, zverejnené: 3. 11. 2023, autor: rpa