Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

STU a UK získali historicky najväčšiu investíciu na modernizáciu výskumnej infraštruktúry

Dve najväčšie a najlepšie univerzity na Slovensku si 111 miliónov z projektu Accord podelia na polovicu.

Cieľom projektu ACCORD je zlepšenie univerzitných kapacít a
kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách a zvýšenie
konkurencieschopnosti dvoch najväčších a najlepších slovenských
univerzít v európskom výskumnom priestore. Obe inštitúcie zmodernizujú
svoju výskumnú aj IT infraštruktúru, opravia svoje budovy a zvýšia tým
úroveň a atraktivitu vzdelávacieho prostredia a zároveň významne znížia
energetickú náročnosť a produkciu CO2.

V rámci projektu vznikne nový pavilón špičkových technológií a nové
zariadenia a prístroje budú k dispozícii vo viacerých otvorených
laboratóriách nielen pre pracovníkov oboch univerzít, ale aj pre ďalšie
výskumné organizácie a partnerov zo súkromného sektora.

Projekt podporí excelentné tímy a pracoviská, jeho súčasťou bude podpora celého spektra výskumných aktivít, medzi nimi napríklad v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, automatizácie a riadenia, biotechnológií a biomedicíny alebo aj materiálového výskumu.

Zdroj: www.stuba.sk, 15.10.2019, pw