Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štrukturálne zmeny v regiónoch prostredníctvom inovácií – kľúč k úspechu Nemecka

WIR!-Logo

„Inovácie sú odrazovým mostíkom do dobrej budúcnosti“

Tlačovým vyhlásením Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) zo dňa 10. 9. 2021 spolková ministerka Anja Karliczek zahájila štart podporného programu (BMBF) s názvom „WIR!“  („MY“!).                                    

Podporný program (BMBF) „WIR!“ podporí financovanie štrukturálnych zmien prostredníctvom inovácií v regiónoch a je súčasťou skupiny programov„ Inovácie a štrukturálne zmeny “, prostredníctvom ktorých BMBF podporuje zmeny v štrukturálne slabých regiónoch.                             

Do roku 2025 je na „Inovácie a štrukturálne zmeny“ k dispozícii približne 600-miliónov EUR. Program „WIR!“ je zameraný predovšetkým na regióny, ktoré ešte nepatria medzi viditeľné, inovačné centrá.                                   

Regionálne aliancie sú založené širokospektrálne a spájajú spoločnosti, univerzity, výskumné inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti. Prvé kolo financovania sa začalo ako pilotný projekt vo východnej časti Nemecka. V druhom kole financovania by sa mohli uplatniť aliancie zo všetkých štrukturálne slabých regiónov Nemecka. Každá aliancia, ktorá bude participovať na programe  „WIR!“ má vo fáze implementácie svojich koncepcií štrukturálnych zmien k dispozícii až pätnásť miliónov EUR v priebehu šiestich rokov. Asi 30 mesiacov po nábehu  implementačnej fázy sa vykoná priebežné hodnotenie, v ktorom sa rozhodne, či bude financovanie pokračovať.                                                                                                                                                                              

Vo februári 2020 predložilo do programu „WIR!“ svoje koncepcie viac ako 130 žiadateľov. Z týchto návrhov dostalo 44 príležitosť navrhnúť koncepciu strategických inovácií pre svoj príslušný región. Odborná porota v dvojstupňovom výberovom procese navrhla do užšieho výberu 23 aliancií, ktoré finančne podporí program „WIR!“ pri realizácii inovačných projektov. Okrem regionálneho ukotvenia a mobilizácie zahŕňali výberové kritériá  aj úroveň inovácií, očakávané štrukturálne efekty a manažment aliancie. Každá z úspešných aliancií obdrží dotácie vo výške 8-miliónov EUR  počas troch rokov na implementáciu svojich konceptov. Ak bude ich hodnotenie úspešné, aliancie majú šancu dostať ďalších 7-miliónov EUR na ďalšie tri roky.        

Spolková ministerka (BMBF) Anja Karliczek vo svojom vyhlásení ďalej uviedla: „Chceme podnietiť novú dynamiku inovácií v štrukturálne slabých oblastiach celého Nemecka. Iba potom bude štrukturálne zmeny udržateľné, a  úspešné. Poskytujeme k tomu silný impulz v podobe financovania v rámci podporného programu „WIR!“. Do roku 2024 poskytneme 600-miliónov EUR na podporu štrukturálnych zmien založených na inováciách. Spolková vláda týmto prístupom k financovaniu, založeným na inováciách, prispieva k rovnakým životným podmienkam v celej krajine a posilňuje sociálnu súdržnosť. A potrebujeme tiež viac príležitosti v našich regiónoch pre spoločnosť ako celok. Chceme využiť doteraz nevyužitý potenciál a objaviť nový. 23 vybraných aliancií poskytne v najbližších rokoch dôležité impulzy pre ich regionálne prostredie. Prostredníctvom ich koncepcií sa im podarilo vo vlastných regiónoch vytvoriť skutočný pocit spolupatričnosti, nadviazať široké spojenectvá s rôznymi aktérmi a spoločne navrhnúť dlhodobú a udržateľnú stratégiu pre svoj región. Aliancie presvedčili odbornú porotu (BMBF) a je veľmi povzbudzujúce, že po pilotnej fáze vo východnej časti Nemecka sa v súčasnosti nachádzame v druhom kole financovania programu „WIR! – zmena prostredníctvom inovácií v regióne“, ktorý prenikne do štrukturálne slabých regiónov v celom Nemecku. Deväť z 23 financovaných iniciatív má sídlo v Šlezvicku-Holštajnsku, Dolnom Sasku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Sársku a Porýní-Falcku. Teraz je na vybraných alianciách, aby využili svoje miestne odhodlanie a v najbližších rokoch uviedli do pohybu dôležitý vývoj a inšpirovali a motivovali svoje okolie. Naše skúsenosti z iných programov financovania nám ukazujú, že fáza spoločného koncepcie mobilizuje a motivuje zúčastnené strany“.

Viac informácií:

WIR! – The programme

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 4. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová