Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stretnutie zástupcov SAV a Akademie věd ČR

Príloha

Po dlhšej pandemickej odmlke sa v Prahe v dňoch 13. a 14. septembra 2021 uskutočnilo ďalšie z pravidelných stretnutí predstaviteľov Slovenskej akadémie viedAkademie věd České republiky. Za SAV sa na stretnutí zúčastnili členovia Predsedníctva SAV, Pavol Siman, Marek Radvanský a riaditeľ Centra spoločných činností SAV Lukáš Demovič. S českými kolegami diskutovali o možnostiach v oblasti strategického riadenia akadémie vied, otvorenej akadémie, ako aj o možných spoločných aktivitách v oblasti marketingu. Dôvodom návštevy bola aj možnosť reorganizácie štruktúry Centra spoločných činností SAV pred prechodom na formu v.v.i., ktorý by sa mal uskutočniť k 1. 1. 2022 a debata o skúsenostiach, ktoré v tomto procese získali pracovníci AV ČR.

Za AV ČR sa stretnutia zúčastnil predseda Ekonomickej Rady a člen Akademickej Rady AV ČR Martin Bilej, riaditeľ  Střediska společných činností AV ČR (SSČ AV ČR) Tomáš Wencel, riaditeľ Divízie konferenčných a hotelových zariadení SSČ AV ČR Ľubomír Martinický, riaditeľka Divízie vonkajších vzťahov SSČ AV ČR Katerina Sobotková a finančná riaditeľka SSČ AV ČR Zdeňka Grufíková.

Hostitelia zástupcom SAV predstavili činnosť SSČ AV ČR, diskutovali o finančnom a marketingovom nastavení kongresových centier, hotelových a reštauračných zariadení a popularizačných a mediálnych aktivitách centra.

Zástupcovia SAV sa zúčastnili aj na slávnostnom krste publikácie NEZkreslená věda, ktorá je príkladom najlepšej praxe v oblasti diseminácie a vzdelávania hlavne mladších vekových skupín. V rámci tejto aktivity prebehla aj krátka neformálna diskusia s predsedníčkou AV ČR Evou Zažímalovou.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 21. 9. 2021, autor: rpa