Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stretnutie predstaviteľov Akadémií krajín V4 a Slovinska s prof. Maria Leptin, prezidentkou ERC

Stretnutie Akadémií krajín V4 s prezidentkou ERC. Zdroj: https://www.sav.sk

12. septembra 2022 sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Akadémií krajín V4 a Slovinska s prof. Maria Leptin, prezidentkou European Research Council (ERC) v Bruseli.

Slovenskú akadémiu vied zastupoval člen predstavenstva SAV a zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD. Ďalšími účastníci boli: za Poľskú akadémiu vied profesor Jerzy Duszynski, predseda, Českú akadémiu vied zastupovala jej predsedníčka profesorka Eva Zazimalova, za Slovinskú akadémiu vied jej generálny tajomník prof. Dr. Franc Forstneric a za Maďarskú akadémiu vied sa zúčastnili profesor Laszlo Kollar, generálny tajomník a Mr Gergely Böhm.

Najprv sa uskutočnili rokovania so zástupcami European Research Council Executive Agency (ERCEA) a následne prijatie u prezidentky ERC M. Leptinovej. Hovorilo sa o spolupráci krajín V4 pri podávaní ERC projektov, o evaluačnom procese, o možnosti rozšírenia kritérií hodnotenia, aby sa tak vyvážilo menej efektívne výskumné prostredie v týchto krajinách.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 19. 9. 2022, autor: rpa