Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Strategické partnerstvo Univerzity v Zürichu a KU Leuven

Luc Sels, rektor KU Leuven (vľavo) a prezident UZH Michael Schaepman pri podpise dohody o strategickom partnerstve. Zdroj: https://www.news.uzh.ch

Vzhľadom na ďalšie posilňovanie spolupráce v Európe vstupujú KU LeuvenUniverzita v Zürichu (UZH) do strategickej spolupráce. Ako uviedol prezident UZH Michael Schaepman po podpise dohody v Zürichu: „Obe univerzity zdieľajú spoločné hodnoty a ciele, najmä pokiaľ ide o excelentnosť výskumu, výučbu a inovácie. S týmto novým bilaterálnym partnerstvom budú dvaja kľúčoví prispievatelia v Európe naďalej formovať univerzitný systém budúcnosti.“

Podpora výmeny znalostí a inovácií

Luc Sels, rektor KU Leuven, uviedol: „Som rád, že KU Leuven formalizovalo svoje vzťahy s naším váženým partnerom, Univerzitou v Zürichu. Našou novou dohodou o spolupráci je naším cieľom zlepšiť a zvýšiť mobilitu, ďalej podporiť náš spoločný výskum a zapojiť sa do vzájomného učenia sa v oblasti inovačných systémov. Univerzita v Zürichu je cenným zdrojom inšpirácie pre všetky aspekty univerzitného života. Spolupráca so švajčiarskymi partnermi vo všeobecnosti a konkrétne s Univerzitou v Zürichu bola kľúčová pre vplyv nášho výskumu. Plné zapojenie Švajčiarska do programu Horizont Európa je nevyhnutné na realizáciu našich spoločných ambícií.

KU Leuven a Univerzita v Zürichu majú dobré výsledky v oblasti výskumnej spolupráce: inštitúcie sú spoločne zapojené do 15 rozsiahlych spoločných európskych výskumných projektov. Za posledných päť rokov počítajú aj s takmer 700 spoločnými publikáciami, predovšetkým z oblasti medicíny. Okrem toho sa KU Leuven stala obľúbenou výmennou destináciou pre študentov UZH.

Financovanie spoločných iniciatív

Na naštartovanie novej a inovatívnej spolupráce UZH a KU Leuven poskytnú počiatočné financovanie spoločných iniciatív medzi členmi oboch univerzít. Napríklad schéma globálnej stratégie a partnerstva UZH finančne podporuje spoločné iniciatívy spolupráce UZH a KU Leuven.

UZH a KU Leuven patria medzi najinovatívnejšie inštitúcie vyššieho vzdelávania v Európe. Obe univerzity sú členmi prestížnych akademických sietí Liga európskych výskumných univerzít (LERU), európskej aliancie Una Europa a globálnej siete Universitas 21. Tieto siete spájajú podobne zmýšľajúce univerzity z celého sveta, aby vytvorili príležitosti pre spoluprácu študentov, odborných zamestnancov a výskumníkov.

Vychádzajúc z existujúcich sieťových prepojení a prehlbujúcich sa bilaterálnych väzieb medzi týmito dvoma inštitúciami je nové strategické partnerstvo významným krokom vpred pre obe univerzity a silným záväzkom k akademickej excelentnosti, inováciám výskumu a globálnej angažovanosti.

Napredovanie mobility a inovácií

Obe inštitúcie sa dohodli, že posilnia mobilitu a zintenzívnia spoluprácu v súvisiacich otázkach, ako sú letné školy a uznávanie kreditov. Do programu spolupráce bola zaradená aj systematická inštitucionálna výmena o transfere technológií a inovačných systémoch. Vo svetle spoločne zmapovaných príležitostí a výziev budú tieto dve univerzity ďalej skúmať spojenie síl v rámci spolupráce s ďalšími globálnymi partnermi.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.news.uzh.ch, zverejnené: 22. 5. 2023, autor: rpa