Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stratégia EÚ pre dunajský región (EUSDR): aktivity a program slovenského predsedníctva

Stratégia EÚ pre Dunajský región

27. novembra 2020 sa uskutočnilo neformálne stretnutie v rámci slovenského predsedníctva Stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR). Na tomto prvom online stretnutí predstavili slovenskí koordinátori agendu na rok 2021. Stretnutia sa zúčastnili národní koordinátori, koordinátori prioritných oblastí, zástupcovia DG Regio a DTP (Danube Transnational Programme).

SR sa stala predsedajúcou krajinou Stratégie EÚ pre dunajský región (dunajská stratégia). Svojho predsedníctva sa ujala od 1. novembra 2020, trvať bude do 31. októbra 2021. Tejto náročnej odbornej, ale aj politickej úlohy sa Slovensko iniciatívne chopilo už druhýkrát (prvé predsedníctvo bolo v roku 2016), čím si vyslúžilo uznanie partnerských krajín dunajského regiónu.

Formálne prevzatie predsedníctva sa konalo 28. októbra 2020, počas 7. Dunajskej parlamentnej konferencie v Záhrebe, na ktorej veľvyslanec Slovenska v Chorvátsku Peter Susko doslova prevzal predsedníctvo dunajskej stratégie od ministerky regionálneho rozvoja a fondov EÚ Chorvátska Nataše Tramišak. Bolo to práve Chorvátsko, ktoré stratégiu úspešne viedlo od 1. novembra 2019.

V neľahkom období súčasnej korona krízy si Slovensko stanovilo ambiciózne ciele, ktoré chce počas svojho predsedníctva spolu s partnermi presadzovať. Z tematického hľadiska ide najmä o digitalizáciu, inovácie, zmenu klímy a ochranu biodiverzity. Okrem toho bude snahou Slovenska aj posilnenie spolupráce subjektov zapojených do implementácie stratégie. Hlavnou úlohou však bude pokračovať v úsilí o zapracovanie cieľov dunajskej stratégie do fondov EÚ v nadchádzajúcom programovom období.

Activities of the 2021 Slovak Presidency in the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)

The EU Strategy for the Danube Region 2021 Slovak Presidency – program

Zdroj: https://www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk; https://danube-region.eu, zverejnené: 1.12.2020, autor: rpa