Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Strach z očkovania u Slovákov prevažuje nad solidaritou s najzraniteľnejšími

Titulný obrázok

Podľa dát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) patrí Slovensko medzi krajiny EÚ s najnižšou mierou zaočkovanosti proti ochoreniu Covid-19.  Zároveň takmer polovica obyvateľov neprejavuje o očkovanie záujem. Výsledky najnovšej štúdie kolektívu vedkýň z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) naznačujú, že dôvodom nízkej zaočkovanosti Slovákov a Sloveniek je ich zvýšený strach z vakcíny a bezmocnosť pri hodnotení jej bezpečnosti. Tieto pocity dokonca prevažujú aj nad ochotou solidárne ochrániť ostatných ľudí vo svojom okolí.

Očkovanie – nielen proti ochoreniu COVID-19 – patrí k najvýznamnejším prínosom modernej vedy, jeho účinnosť však závisí od počtu zaočkovaných ľudí v populácii.

Ako konštatuje Magdalena Adamus z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV: „Keďže očkovanie chráni nielen zaočkovanú osobu, ale aj ostatných ľudí, dá sa povedať, že ide o formu spoločenskej dohody a morálnu povinnosť chrániť najviac zraniteľné osoby.“ Po tom, čo Slovensko ťažko zasiahla druhá vlna pandémie, sa spolu s kolegyňami Vladimírou Čavojovou a Evou Ballovou Mikuškovou rozhodli preskúmať dôvody vysokej miery skepticizmu obyvateľov Slovenska voči vakcínam proti ochoreniu COVID-19.

Ako vysvetlila psychologička: „Naším najdôležitejším zistením je, že strach z vakcíny a jej vedľajších účinkov prevažuje nielen nad strachom z choroby samotnej, ale aj nad altruistickými tendenciami, ktoré môže človek mať.“ Ďalej dodala: „Napriek tomu, že ľudia v našej vzorke prejavovali vysokú mieru altruizmu a úprimného záujmu o ostatných ľudí a ich zdravie, ich očkovacie postoje boli viac ovplyvnené emocionálnymi reakciami na vedľajšie účinky vakcíny a nedostatkom schopnosti vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcinačných látok.“

Výsledky výskumu poukazujú na to, že očkovacie kampane postavené na solidarite voči okoliu môžu byt účinné len vtedy, keď majú ľudia dostatočné množstvo spoľahlivých informácií a riziká spojené s vakcináciou považujú za nízke. V opačnom prípade sa do popredia dostavajú emócie, najmä strach.

Ako zdôraznila na záver vedkyňa: „Nemôžeme predsa očakávať, že ľudia, ktorí nemajú relevantné vzdelanie, budú schopní hodnotiť vedecké články alebo klinické štúdie. Ak chceme zvýšiť ochotu ľudí dať sa zaočkovať, musíme znižovať ich strach a pocit bezmocnosti. A to najmä eliminovaním falošných správ a poplašných hoaxov. Neexistuje na to iná cesta než zrozumiteľné poskytovanie poznatkov cez viaceré informačné kanály, ktoré dokážu zasiahnuť čo najširšie spektrum ľudí.“

O výsledkoch štúdie sa viac dozviete na blogu ÚEP CSPV SAV.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 28. 9. 2021, autor: rpa