Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štokholmská univerzita sa zapája do projektu materiálového výskumu v hodnote 250-miliónov EUR

Kemister i labb

Štokholmská univerzita je jednou zo šiestich univerzít vo Švédsku, ktoré si rozdelia 2,7-miliardy SEK v rámci nového výskumného programu Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability.

Štokholmská univerzita bude môcť v rámci programu prijať približne 60 nových doktorandov a postdoktorandov. Tu sú dvaja bývalí doktorandi z organickej chémie.

Nadácia Knuta a Alice Wallenbergovcov investuje celkovo viac ako 3-miliardy SEK do vedy o materiáloch so zameraním na udržateľnosť počas jedenásťročného obdobia 2022 – 2033. 2,7-miliardy SEK ide do nového výskumného programu s názvom Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability , WISE a 380-miliónov SEK ide v rozšírenom grante pre Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

Výskumný program Wallenbergovej iniciatívy Material Science for Sustainability sa zameriava na štyri oblasti: konverziu, skladovanie a distribúciu čistej energie, kruhové materiály nahrádzajúce vzácne, energeticky náročné a nebezpečné materiály, zmierňovanie, čistenie a ochranu atmosféry, pôdy a vody a objavovanie materiálov pre nové trvalo udržateľné technológie. Takéto materiály je možné použiť napríklad pre recyklovateľné batérie, palivá s minimálnou uhlíkovou stopou, solárne čistenie vody, vzduchu a oxidu uhličitého a energeticky efektívnu elektroniku.

Ako vysvetlil Peter Wallenberg Jr, ktorý je predsedom Nadácie Knut a Alice Wallenbergovcov: „Usilujeme o to, aby sa Švédsko stalo vedúcou krajinou v tejto oblasti výskumu. Celkovým cieľom je uľahčiť udržateľné technológie a vzdelávať lídrov zajtrajška v spoločnosti, priemysle a akademickej obci.“

Nábor 25 nových výskumných skupín

V rámci programu bude prijatých 25 medzinárodných výskumných tímov a bude zriadená postgraduálna škola, ktorá ponúkne 180 postgraduálnych pozícií, z toho 30 priemyselných doktorandov, spolu so 180 postdoktorandskými pozíciami, z ktorých 30 bude priemyselných postdoktorandov.

Univerzity zúčastňujúce sa WISE sú Univerzita v Uppsale, Univerzita v Lunde, Kráľovský technologický inštitút KTH, Technická univerzita v Chalmers, Univerzita v Štokholme a Univerzita v Linköpingu, ktorá je zároveň hostiteľom programu.

Výskumné oblasti v rámci programu boli navrhnuté v súlade s úspešným modelom zavedeným v rámci programu Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Okrem tých s WASP sa očakáva interdisciplinárna spolupráca s ďalšími hlavnými programami Wallenberg, ako sú Wallenberg Wood Science Center (WWSC), Data-driven Life Science (DDLS) a Wallenberg Center for Quantum Technology (WACQT).

60 nových doktorandov a postdoktorandov na Štokholmskej univerzite

Podľa plánov sa alokácia 2,7-miliardy švédskych korún rozdelí celkom rovnomerne medzi šesť vysokých škôl. Pre Štokholmskú univerzitu to znamená aj možnosť získať v rámci programu približne 30 nových doktorandov a približne 30 nových postdoktorandov. Jan-Erling Bäckvall, profesor organickej chémie na Štokholmskej univerzite, je jedným z výskumníkov, ktorí iniciovali výskumnú iniciatívu. Štokholmská univerzita podľa neho dostáva asi štyri náborové miesta (asistent alebo docent).

Výskum, ktorý bude prebiehať v rámci programu na Štokholmskej univerzite, bude v oblasti materiálovej chémie/katalýzy. V súčasnosti je však podľa Jana Erlinga Bäckvalla ťažké konkrétnejšie povedať, o čo ide. Výskum bude prebiehať najmä na Katedre organickej chémie, Katedre chémie materiálov a prostredia a Katedre fyziky. Bude existovať aj určité prepojenie s novým univerzitným centrom pre udržateľnú chémiu, SUCCeSS. Okrem toho bude prebiehať spolupráca s podnikateľskou komunitou.

Ako uviedol Jan-Erling Bäckvall: „Táto investícia posilňuje vedu o materiáloch ako dôležitú výskumnú oblasť vo Švédsku. Pre Štokholmskú univerzitu má táto investícia veľký význam pre rozvoj výskumu v oblasti materiálovej chémie/katalýzy a táto investícia spadá do dvoch profilových oblastí Štokholmskej univerzity.“

Investícia do elektrónovej mikroskopie

Dôležitou súčasťou sú investície do technologických platforiem na šiestich univerzitách. Na Štokholmskej univerzite je hlavným zameraním vývoj elektrónovej mikroskopie.

Ako uviedol Jan-Erling Bäckvall: „Dúfam, že výsledky výskumu na Štokholmskej univerzite povedú k posilneniu a rozšíreniu výskumnej oblasti materiálovej chémie/katalýzy, čím sa univerzita stane svetovým lídrom v tejto oblasti. Budú sa vyvíjať a vyrábať jedinečné inteligentné materiály, ako sú porézne materiály, budúce bioplasty a nové katalyzátory.“

380-miliónov SEK na nové materiály na báze dreva

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, tiež získal zvýšený grant vo výške 380-miliónov SEK na výskum obnoviteľných materiálov lesných produktov v rámci programu „Nové materiály zo stromov pre udržateľnú budúcnosť“. WWSC bol založený v roku 2009 s cieľom vyvinúť nové udržateľné materiály s použitím dreva zo švédskych lesov. Ciele zahŕňajú nahradenie ropy drevom pri výrobe plastov, vytváranie pevnejších, ohňovzdorných materiálov, ako aj nových funkčných materiálov.

Rozšírenie programu, ktorý sa uskutočňuje na Chalmers University of Technology, KTH a Linköping University, znamená, že možno prijať šesť vedúcich výskumu, 36 doktorandov a toľko postdoktorandov, ako aj štyroch hosťujúcich profesorov. Výsledkom je, že nadácia investovala do výskumu v rámci WWSC celkovo niečo vyše 1-miliardy SEK.

Viac informácií:

Read more about The Knut and Alice Wallenberg Foundation

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.su.se, zverejnené: 2. 12. 2021, autor: rpa