Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štokholmská univerzita: Partnerstvo potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľnosti

Forum
Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology a Štokholmská univerzita usporiadajú seminár „Nové partnerstvá pre ľudské a planetárne zdravie“. Foto: Stockholms Akademiska Forum. Zdroj: https://www.su.se

Mnohé spoločenské výzvy, ako napríklad klimatická otázka, sú také zložité, že ich nemôžu samostatne vyriešiť rôzni aktéri. Partnerstvo a spolupráca sú nevyhnutné na urýchlenie práce na dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja – a tu hrá akadémia dôležitú úlohu, hovoria zástupcovia Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology a Štokholmskej univerzity. Májový seminár predstaví mobilizáciu na zlepšenie ľudského a planetárneho zdravia.

Seminár „Nové partnerstvá pre ľudské a planetárne zdravie“ sa koná 19. mája 2022 počas konferencie World Academic Forum Stockholm Summit. Panel zahŕňa zástupcov Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology a Stockholm University.

Ako uviedla Karin Dahlman-Wright, profesorka molekulárnej endokrinológie, Karolinska Institutet a podpredsedníčka Rady pre životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj: „Prostredníctvom nášho kľúčového obchodného výskumu a vzdelávania vytvárame znalosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov udržateľnosti. Sme zvyknutí spolupracovať na zachytení spoločenských výziev, na ktoré musíme nájsť riešenia, a následne vrátiť spoločnosti získané znalosti a zručnosti.“

Magnus Breitholtz, profesor ekotoxikológie na Štokholmskej univerzite a predseda rady pre životné prostredie univerzity, poukazuje na to, že univerzity zohrávajú ústrednú úlohu tak pri vývoji nových výskumných zistení, ako aj pri poskytovaní zručností spoločnosti, aby mohla čeliť dnešným a budúcim výzvam.

Ako uviedol: „Potom, samozrejme, musíme tiež žiť tak, ako sa učíme a konať na základe vedomostí, ktoré vytvárame v našom vlastnom podnikaní.“

Per Lundqvist, profesor energetických technológií a viceprezident pre udržateľnosť na KTH Royal Institute of Technology, zdôrazňuje, že na vytváranie dobrých riešení problémov udržateľnosti sú potrebné kompetencie z mnohých rôznych oblastí.

Ako dodal: „Univerzity však musia byť lepšie vybavené na prácu naprieč disciplinárnymi hranicami a oblasťami predmetov a prostredníctvom inovatívnej spolupráce interagovať s rôznymi aktérmi s cieľom nájsť udržateľné riešenia zložitých spoločenských výziev. V tejto oblasti sa skutočne dopĺňame!“

V centre pozornosti sú tri výskumné centrá

Karolinska Institutet, KTH Royal Institute of Technology a Stockholm University spoločne vytvorili Univerzitnú alianciu Stockholm Trio. Prezidenti univerzít rozhodli, že udržateľnosť a ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN by mali byť prioritou vo všetkých prebiehajúcich a nových spoluprácach aliancie. Počas seminára v máji sa diskusia zameriava na tri výskumné centrá: Karolinska Institutet Health Emergency and Pandemic Science Centre, KTH Climate Action Center a The Bolin Center for Climate Research na Štokholmskej univerzite.

Ako uviedol Per Lundqvist: „Novozaložené KTH Climate Action Center je dobrým príkladom partnerstva, kde východiskovým bodom sú rôzne kompetencie, ktoré už existujú a ktoré možno koordinovať s partnermi v spoločnosti a v priemysle. Záujem je už teraz veľký a bolo vytvorených niekoľko nových konštelácií, ktoré fungujú na základe výziev.“

Podľa Magnusa Breitholtza je Štokholmská univerzita súčasťou veľkého množstva rôznych partnerstiev, z ktorých on sám je aktívny okrem iného v skupine udržateľnosti Stockholm Trio’s.

Ako uviedol: „Sme tri veľké kapitálové univerzity s navzájom sa dopĺňajúcimi fakultami, ktoré čelia rovnakým výzvam a problémom. Spolupráca v rámci skupiny pre udržateľnosť sa preto javí ako samozrejmá. Prostredníctvom partnerstva môžeme spojiť naše zdroje, aby sme mohli študentom, zamestnancom a okolitej spoločnosti ponúknuť výskum a vzdelávanie najvyššej kvality a zároveň relevantné.“

Karin Dahlman-Wright poukazuje na to, že partnerstvo je založené na dôvere a vzájomnom prospechu oboch strán zo svojich kompetencií, znalostí a skúseností:

Ako uviedla: „Dnešné spoločenské výzvy sú také zložité a je potrebné ich vyriešiť tak rýchlo, že si vyžadujú znalosti a zručnosti, ktoré ďaleko presahujú tie v individuálnej organizácii, ktorá bola často založená v inom čase s odlišnými podmienkami.“

Pre Karolinska Institutet partnerstvá s priemyslom v priebehu rokov dobre fungovali.

Ako dodala: „Vedomosti získané na univerzitách môžu byť sprístupnené vo forme nových liekov a diagnostiky a zároveň univerzita získa vedomosti a skúsenosti o podmienkach premeny vedomostí na produkt.“

Odhalené jedinečné iniciatívy

Seminár, ktorý sa uskutoční 19. mája 2022, je jednou z niekoľkých aktivít, ktoré organizuje skupina pre udržateľnosť Stockholm Trio. Magnus Breitholtz dúfa, že diskusia o aktivitách v troch vyzdvihnutých výskumných centrách môže inšpirovať ostatných.

Ako dodal na záver: „S týmito diskusiami ako východiskovým bodom dúfame, že kľúčové zainteresované strany mimo akadémie, ktoré sa zúčastňujú panelovej diskusie, povedia svoj pohľad na to, ako môžeme v rámci akadémie spolupracovať v prospech zdravia ľudí a planét.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.su.se, zverejnené: 13. 5. 2022, autor: rpa