Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štokholmská univerzita: dar 100-miliónov SEK pre matematikov

Matematikum
Katedra matematiky na Štokholmskej univerzite. Zdroj: https://www.su.se

Katedra matematiky na Štokholmskej univerzite dostala dar vo výške 100-miliónov švédskych korún (SEK). Dar bude použitý na financovanie štipendií pre mladých výskumníkov.

Sverker Lerheden, podnikateľ so skúsenosťami v sektore nehnuteľností, sa rozhodol venovať 100-miliónov SEK Katedre matematiky na Štokholmskej univerzite na založenie štipendijného fondu Sverker Lerheden. Účelom fondu je podporovať výskum v oblasti matematiky, matematickej štatistiky a výpočtovej matematiky.

Zámerom fondu je každoročne prideľovať 3-milióny SEK na financovanie mladých výskumníkov na katedre matematiky, kde Sverker zažil úspešné obdobie na začiatku vysokoškolského štúdia. Vedúca oddelenia Joanna Tyrcha vysvetľuje, že fond sa bude využívať na postdoktorandské štipendiá. Bola vymenovaná rada, ktorej hlavnou úlohou je udeľovanie štipendií.

Ako uviedla Tyrcha: „Tento dar vytvára vzrušujúce a zaujímavé príležitosti pre mladých matematikov vykonávať výskum na vysokej úrovni na katedre matematiky a zároveň posilňuje výskumné prostredie na katedre. Sme nesmierne vďační za dar a príležitosť, ktorú predstavuje. Bude veľmi významný pre predmet matematika na Štokholmskej univerzite.“

Nové príležitosti pre mladých matematikov

Podľa prezidentky Astrid Söderbergh Widdingovej má dar pre predmet matematika na Štokholmskej univerzite mimoriadny význam.

Ako uviedla: „Je nanajvýš potešujúce, že sa Sverker Lerheden rozhodol týmto spôsobom zdôrazniť a posilniť vynikajúce výskumné a vzdelávacie prostredie, ktoré poskytuje Katedra matematiky.“

Ako dodal Henrik Cederquist, zástupca viceprezidenta pre vedu na Štokholmskej univerzite: „Darovanie ponúkne nové príležitosti pre mladých, nadaných matematikov pracovať na katedre, čím ďalej posilní rozvoj robustného výskumného prostredia univerzity vo všeobecnosti.“

Celkový dar 300-miliónov SEK

Štokholmská univerzita nie je jediná, ktorá dostala veľký dar. Sverker Lerheden spolu so svojou manželkou Birgittou Sintringovou venoval ďalších 200-miliónov SEK na financovanie výskumu na Katedre ekológie a genetiky Univerzity v Uppsale a na Royal College of Music a Royal Institute of Art.

Prezident, vicekancelári a ďalší predstavitelia štyroch vysokých škôl sa 26. apríla 2022 zúčastnili na obede v Uppsale, na ktorom Sverker Lerheden a Birgitta Sintring odovzdali mimoriadne štedré dary.

Prečítajte si viac na webe Univerzity v Uppsale Veľký dar na výskum ekológie a genetiky

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.su.se, zverejnené: 29. 4. 2022, autor: rpa