Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štipendijný program Poľskej akadémie vied

50 Postdoctoral positions under the the PASIFIC Fellowship Programme |  EURAXESS

Poľská akadémia vied ohlásila nový štipendijný program PASIFIC spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci schémy MSCA COFUND. Jeho hlavným cieľom je umožniť 50 vedcom akejkoľvek národnosti s doktorským PhD alebo min. 4-ročnou výskumnou praxou na plný úväzok, absolvovať dva roky v jednom z ústavov Poľskej akadémie vied. Štipendisti PASIFIC budú vybraní v dvoch výzvach vyhlásených v roku 2021 – prvá bude zverejnená 15. marca 2021. V ten deň bude k dispozícii aj online systém podávania správ a Sprievodca pre uchádzačov. Druhá výzva bude otvorená v polovici septembra 2021.

Cieľom je dosiahnuť čo najväčší počet vynikajúcich výskumných pracovníkov zastupujúcich všetky vedné disciplíny. PASIFIC ďalej ponúka až 93 000 EUR na výskumný grant, atraktívny plat a priame výhody pre svojich príjemcov grantu, ako napríklad príspevok na mobilitu a ďalší rodinný príspevok pre tých, ktorí prichádzajú do Poľska so svojimi partnermi alebo rodinami.

Štipendijný program PASIFIC by sa mohol stať atraktívnou príležitosťou aj pre výskumných pracovníkov na Slovensku.

Viac informácií

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je obrazok-14-1024x370.png

Zdroj: https://pasific.pan.pl, zverejnené: 3.3.2021, autor: rpa