Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štipendiá do Rakúska

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. Zdroj: EURAXESS Slovakia

AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO – otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o #ŠTIPENDIÁ a projektovú spoluprácu.

‼️ Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2023

Záujemcovia o štipendijné pobyty v #RAKÚSKU sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

♦️ Štipendiá Akcie pre diplomantov (1 150 EUR/mesiac),

♦️ Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 150 EUR/mesiac),

♦️Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov (1 400 EUR/mesiac).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

V rámci projektovej spolupráce sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

• podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (max. 6 000 EUR).

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk + POZVÁNKA na webináre:

 Rakúsko – štipendiá a granty na výskumné pobyty a projekty (streda, 1.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie – https://bit.ly/3WeiE7q)

 Rakúsko – štipendiá a granty na študijné pobyty a letné kurzy nemeckého jazyka (streda, 8.2.2023 o 14:00 hod. / link na pripojenie https://bit.ly/3GNWbZ5)

Zdroj: EURAXESS Slovakia; https://www.aktion.saia.sk, zverejnené: 23. 1. 2023, autor: rpa