Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stick to Science

Európska výskumná komunita iniciovala online podpisovú kampaň za otvorený a inkluzívny európsky výskumný priestor Stick to Science. Vyzýva tak na otvorenú a bezbariérovú spoluprácu medzi európskymi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií. Iniciatíva je reakciou na oneskorený postup dohôd o asociovaní Švajčiarska a Spojeného kráľovstva kvôli politickým prekážkam nesúvisiacich s vedou.

Signatári tejto kampane žiadajú, aby Európska rada, Parlament, Komisia, ako aj členské štáty Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva a Švajčiarska uznali, že pokrok v oblasti výskumu a inovácií sa najlepšie dosiahne, pokiaľ všetci aktéri v oblasti vedy a inovácií spolupracujú bez geografických obmedzení. Nikdy to nebolo dôležitejšie ako teraz, keď svet čelí vážnym globálnym výzvam ako zmiernenie dôsledkov pandémie, zmena klímy či riešenie potravinovej bezpečnosti.

Signatári naliehavo vyzývajú EÚ, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, aby urýchlene dosiahli dohody o pridružení, aby tieto dve krajiny mohli vedecky a finančne prispieť k sile programu Horizont Európa a k skutočne otvorenému, inkluzívnemu európskemu výskumnému priestoru.

Možnosť pripojiť sa ku kampani

Zdroj, 7.3.2022, elz