Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stav Únie: Start-upy s umelou inteligenciou s cieľom získať ľahší prístup k superpočítačom EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predniesla prejav o stave Únie. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen oznámila novú iniciatívu na zrýchlený prístup start-upov s umelou inteligenciou k európskym vysokovýkonným počítačom na trénovanie ich modelov, keďže vyzvala na globálny prístup k pochopeniu vplyvu AI podľa vzoru medzivládneho Panelu pre zmenu klímy (IPCC).

„Európa sa teraz stala lídrom v oblasti superpočítačov s tromi z piatich najvýkonnejších superpočítačov na svete. Musíme to zúročiť,“ povedala poslancom Európskeho parlamentu 13. septembra 2023 v Štrasburgu v poslednom prejave o stave únie pred voľbami do EÚ v júni 2024.

Ako uviedla von der Leyen: „Bude to však len časť našej práce na usmerňovaní inovácií. Potrebujeme otvorený dialóg s tými, ktorí vyvíjajú a nasadzujú AI.“

IPCC predstavuje neoceniteľný príspevok pri poskytovaní najnovších vedeckých poznatkov o zmene klímy tvorcom politiky. Ako ďalej uviedla von der Leyen: „Verím, že potrebujeme podobný orgán pre AI – o rizikách a jej prínosoch pre ľudstvo, s vedcami, technologickými spoločnosťami a nezávislými odborníkmi okolo stola. To nám umožní vyvinúť rýchlu a globálne koordinovanú reakciu.“

Tento orgán by bol postavený na troch pilieroch „mantinely, riadenie a usmerňovanie inovácií,“ dodala von der Leyen, keď tiež zdôraznila potrebu otvoreného dialógu s vývojármi AI. Ďalej uviedla: „Tento dialóg už prebieha v USA, kde sedem veľkých technologických spoločností súhlasilo s dobrovoľnými pravidlami týkajúcimi sa bezpečnosti, ochrany a dôvery.“

Komisia bude spolupracovať so spoločnosťami s umelou inteligenciou, aby sa „dobrovoľne zaviazali“ dodržiavať zásady navrhovaného zákona EÚ o umelej inteligencii „pred nadobudnutím účinnosti,“ uviedla von der Leyen.

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania by mohol byť zákon o umelej inteligencii prijatý začiatkom budúceho roka, ale von der Leyen varovala: „Máme zúžené okno príležitostí zodpovedne riadiť túto technológiu.“

Začiatkom tohto roka sa skupina G7 dohodla na vytvorení spoločného kódexu správania v oblasti umelej inteligencie a von der Leyen zdôraznila, že je dôležité pracovať na globálnych štandardoch s partnermi EÚ.

Hoci sa zameriava na riadenie rizík spojených s AI, poukázala aj na výhody. „Bez akýchkoľvek pochybností to zlepší zdravotnú starostlivosť, zvýši produktivitu a vyrieši klimatické zmeny. Potrebujeme to.“

Prechod na nulové emisie

Keď sa blíži koniec jej funkčného obdobia, von der Leyen hovorila o tom, ako jedna z jej ústredných politických iniciatív, Európska zelená dohoda, zmenila zameranie na riešenie klimatických zmien na ekonomickú agendu. To „poskytlo jasný zmysel pre investície a inovácie,“ dodala.

Ďalej poznamenala: „Za posledných päť rokov vzrástol počet tovární na výrobu čistej ocele v EÚ z nuly na 38. Teraz priťahujeme viac investícií do čistého vodíka ako USA a Čína dohromady.“

Počnúc týmto mesiacom Komisia začne sériu „čistých prechodných dialógov“ s priemyslom s cieľom podporiť každý sektor pri vypracúvaní obchodného modelu na ich dekarbonizáciu.

Podtext prejavu však odzrkadľoval, ako EÚ hrozí, že stratí rozvoj svojich priemyselných odvetví čistých technológií. Ako príklad možno uviesť, že veterná energia – kedysi jeden z najväčších úspechov Európy – teraz pociťuje tlak v podobe znížených investícií, vysokej inflácie, oneskorenia projektov a lákadla obrovských dotácií, ktoré ponúka americký Zákon o znižovaní inflácie.

V reakcii na tieto tlaky von der Leyen ohlásila spustenie „Európskeho balíka veternej energie“ a uviedla: „Zrýchlime, aby sme povolili ešte viac. Zlepšíme aukčné systémy v celej EÚ. Zameriame sa na zručnosti, prístup k financiám a stabilné dodávateľské reťazce.“

Ďalším príkladom toho, kde sa Európa ujala vedenia a potom zaváhala, je solárna energia. Tu von der Leyen ukázala prstom viny na Čínu. Ako dodala: „Nezabudli sme, ako nekalé obchodné praktiky Číny ovplyvnili náš solárny priemysel. Veľa mladých podnikov bolo vytlačených silne dotovanými čínskymi konkurentmi.“

Aby sa predišlo podobnej situácii v elektrických vozidlách, uskutoční sa antisubvenčné vyšetrovanie lacných elektrických vozidiel z Číny, pričom von der Leyen hovorí, že „ich cena je umelo udržiavaná na nízkej úrovni obrovskými štátnymi dotáciami“.

Strategická autonómia

To všetko odráža tému strategickej autonómie, ktorá bola ústredným bodom jej mandátu. EÚ dokázala, že dokáže spojiť sily a spoločne financovať vývoj nových vakcín proti COVID-19. Na úrovni EÚ je potrebná podobná podpora pre ďalšie kľúčové technológie prostredníctvom spoločného európskeho financovania, uviedla von der Leyen a vyzvala parlament a členské štáty, aby dospeli k „rýchlej dohode“ o návrhu Komisie na novú platformu Strategické technológie pre Európu (STEP).

„S programom STEP môžeme podporiť, využiť a nasmerovať fondy EÚ na investovanie do všetkého od mikroelektroniky po kvantovú výpočtovú techniku a AI,“ uviedla pred poslancami von der Leyen.

Strategická autonómia Európy je tiež ohrozená z dôvodu nedostatočného prístupu k základným surovinám. „Len sa zamyslite nad čínskymi vývoznými obmedzeniami na gálium a germánium, ktoré sú nevyhnutné pre tovary, ako sú polovodiče a solárne panely,“ dodala von der Leyen.

Oznámila, že prvé stretnutie Critical Raw Materials Club, globálnej siete partnerov, ktorí chcú rozvíjať svoj vlastný priemysel kritických surovín, sa bude konať koncom tohto roka.

Prístup k superpočítačom

Iniciatíva týkajúca sa prístupu k superpočítačom EÚ na trénovanie modelov AI uľahčí prístup pre „etické a zodpovedné“ spoločnosti AI, uviedol hovorca Európskej komisie pre Science|Business. Ďalej dodal: „Bude doladený s cieľom mať vyhradený a rýchlejší prístupový kanál pre MSP a start-upy s umelou inteligenciou.“

Kimmo Koski, generálny riaditeľ CSC – IT Center for Science vo Fínsku a koordinátor konzorcia, ktoré spravuje superpočítač LUMI v Kajaani, privítal oznámenie, ale zdôraznil, že prístup nie je hlavným problémom.

Európske superpočítače sú už dostupné pre výskum AI. Ako uviedol: „Najväčšie projekty vo Fínsku sú AI a niektoré projekty EÚ majú tiež príchuť AI.“

„Pokiaľ ide o start-upy alebo spoločnosti vo všeobecnosti, ak nemajú tradíciu používania vysokovýkonných počítačov, potrebujú ľudí, ktorí im pomôžu prispôsobiť ich kód systému, a napríklad vzdelanie [v používaní] nástrojov. Myslím si, že okrem zdrojov je dôležité nájsť spôsoby, ako financovať podporné služby pre start-upy.“

Podobne aj Andrea Renda, vedúci výskumný pracovník Centra pre európske politické štúdie, uviedol, že iniciatíva je „dobrou myšlienkou a nevyhnutnou podmienkou na vytvorenie lepšieho prostredia pre našich výskumníkov a začínajúcich podnikateľov na vývoj výkonných riešení AI do budúcnosti. Ale to nestačí.“

Problémy týkajúce sa prístupu k údajom, ukladania a spracovania v cloude a zručností by stále pretrvávali, pričom Európa by bola vystavená závislosti od poskytovateľov cloudu so sídlom v USA, nedostatočnej dostupnosti údajov a nedostatku odborných znalostí v oblasti správy údajov.

Ako dodal na záver Renda: „Táto počítačová infraštruktúra bude konkurovať neustále rastúcej infraštruktúre veľkých technologických gigantov, ktorí majú nielen neuveriteľnú počítačovú infraštruktúru, ktorú možno použiť, ale poskytujú aj cloudové prostredie, v ktorom môžete mať k dispozícii celý balík služieb na prispôsobenie svojho riešenia, väčšinou počnúc základnými modelmi AI.“

Viac informácií:

2023 State of the Union Address by President von der Leyen

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18. 9. 2023, autor: rpa