Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stav klimatickej núdze – GermanZero Nemecko

„GermanZero“ – klimatický núdzový balík. Zdroj: https://germanzero.de

Celý svet sa nachádza v klimatickej núdzi. Túto skutočnosť už oznámilo 18 krajín, viac ako 2000 obcí a Európsky parlament. V sfére vplyvu klimatickej núdze žije viac ako 1-miliarda ľudí. Vyhlásením stavu klimatickej núdze sa deklaruje, že globálne otepľovanie je globálnou krízou, na jej vyriešenie sa doteraz neurobilo dosť a že je nevyhnutné realizovať oveľa účinnejšie opatrenia.

Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval už v decembri 2020 všetky vlády, aby tento krok realizovali.

Viac ako „druhá misia na Mesiac“

Výzvy, ktoré prináša transformácia na klimatickú neutralitu, sú nepochybne obrovské. Komisárska Európskej únie (EÚ) Ursula von der Leyen to prirovnáva k „prvej misii na Mesiac“„Naše úsilie odráža skúsenosť, že spoločnosť môže v krátkom čase dosiahnuť ciele, ktoré boli predtým považované za nedosiahnuteľné. Len sedem rokov po vydaní knihy Johna F. Kennedyho („We choose to go to the moon”- „Rozhodli sme sa ísť na Mesiac“) vstúpil prvý človek na „Mesiac“, pretože celá krajina venovala svoju tvorivú energiu a ekonomickú silu tomuto zdanlivo šialenému cieľu. Asi 400 000 ľudí pracovalo na tom, aby jedna raketa uvoľnila energiu asi 120 jadrových elektrární a mohla dostať troch ľudí bezpečne na „Mesiac“.

Svet je v klimatickej núdzi a Nemecko reaguje príliš pomaly. Správa o emisiách, ktorú zverejnila Spolková agentúra pre životné prostredie (UBA ) v marci tohto roku, uvádza alarmujúce čísla. Aby Nemecká Spolková vláda dosiahla svoje ciele, je potrebné začať s okamžitou platnosťou znižovať emisie trikrát rýchlejšie ako doteraz. Aj keď Nemecká Spolková vláda oficiálne neuznáva klimatickú núdzu, musí urobiť teraz odvážne rozhodnutia, aby emisie skleníkových plynov v Nemecku klesali výrazne rýchlejšie. „GermanZero“ preto predstavuje klimatický núdzový balík s legislatívnymi návrhmi, ktoré môžu do roku 2035 dosiahnuť približne 62 % potrebného zníženia emisií. Termín 2035 a intenzita opatrení vychádzajú z uvedomenia si faktov, že na splnenie zostávajúceho limitu oteplenia na „1,5 stupňa“ už jednoducho nezostáva čas. Nemecká Spolková vláda musí prijať nevyhnutné  opatrenia so silným vplyvom na klímu. Iba v tomto prípade  je aspoň šanca, že Nemecko zvládne dodržať stanovený limit oteplenia na „1,5 stupňa.“

Väčšia rýchlosť a súlad s rozpočtom

Klimatický núdzový balík „GermanZero“ rieši dva nedostatky predchádzajúcej klimatickej politiky a to pomalé tempo znižovania emisií a ich nedostatočné zosúladenie so zvyškovým rozpočtom na skleníkové plyny. Súčasné opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov majú do roku 2045 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Nemeckej Spolkovej vláde sa však vo veľkej miere nedarí napĺňať ciele zníženia, ktoré boli stanovené v zákone o ochrane klímy. Podľa „Rady expertov pre klimatické otázky“(ERK), by emisie v priemyselnom sektore museli klesať 10-krát rýchlejšie ako doteraz a v doprave dokonca 14-krát rýchlejšie. Čo je však ešte vážnejšie, cieľ klimatickej neutrality do roku 2045 je stanovený príliš neskoro.  

Nemecko dovtedy totiž masívne prekročí svoj zostávajúci rozpočet na skleníkové plyny. Podľa „Poradného zboru pre otázky životného prostredia“Nemecko  k dispozícii od roku 2022 iba zvyšný rozpočet 2,3 gigatony na udržanie hranice 1,5 stupňa s pravdepodobnosťou aspoň 67 %. Klimatické opatrenia stanovené v koaličnej dohode budú musieť čeliť tejto výzve. Krajina vypustí do roku 2045 minimálne ďalších 7,2 gigaton skleníkových plynov. Problém je v tom, že Nemecká Spolková vláda nezakladá svoje ciele zníženia na žiadnom zostávajúcom rozpočte, hoci Spolkový ústavný súd (BVerfG) vyzval bez meškania na realizáciu stratégie zníženia skleníkových plynov a odporučil prístup týkajúci sa zostávajúceho rozpočtu ako nevyhnutný.

                                               

                           

Skvelé páky na ochranu klímy

„GermanZero“ predstavuje tento balík klimatickej núdze s množstvom opatrení, ktorý je skvelou pákou na ochranu klímy a pomocou ktorýchsa Nemecko môže stať klimaticky neutrálnym už v roku 2035. Balík „GermanZero“ obsahuje kľúčové opatrenia s najväčším potenciálom zníženia, ktoré majú pokryť čo najviac zdrojov emisií. Tieto „veľké páky na ochranu klímy“ ukazujú, do akej miery musí byť klimatická politika efektívna. Klimatické núdzové opatrenia „GermanZero“ sa vyznačujú tromi charakteristikami. Sú zosúladené so zostatkovým rozpočtom skleníkových plynov 2,3 gigaton  a analogicky s metodikou „Poradného zboru pre otázky životného prostredia“ s cieľom udržať hranicu 1,5 stupňa. Sú rýchle, vysoko účinné a ich redukčný efekt je približne vypočítaný. Tieto kľúčové opatrenia prinášajú celkovú úsporu emisií vo výške 2009 miliónov ton. To by už umožnilo 62 % redukcií potrebných na to, aby sa Nemecko stalo do roku 2035 klimaticky neutrálnou krajinou. „GermanZero“ vníma prezentované opatrenia ako konštruktívny a vedecky podložený návrh riešenia na politické riešenie klimatickej núdze. Grafické znázornenie účinkov zníženia má tiež pomôcť pri rozhodovaní v politickej diskusii. Ktoré opatrenia skutočne prinášajú veľmi výrazné účinky? Aký je rozsah a dopad týchto účinkov? Je napríklad jasné, že počiatočný zákaz registrácie áut so spaľovacím motorom od roku 2025 by mohol znížiť takmer 70 % všetkých emisií z dopravy, čo je zďaleka najsilnejšia páka v tomto sektore. Niektoré zo spomínaných opatrení sa môžu na pohľad zdať veľmi drastické, avšak vyžaduje si ich doba na ochranu slobody budúcich generácií. Môžu existovať alternatívne riešenia. Musia sa však merať aj podľa rámca stanoveného „Parížskou klimatickou dohodou“ a rozhodnutím „Spolkového ústavného súdu“ (BVerfG) Dodržiavanie limitu 1,5 stupňa prostredníctvom rozpočtu na zostatkové skleníkové plyny pre Nemecko, ktorý tento limit zohľadňuje a spravodlivo pokrýva, znižuje záťaž, ktorá je rozložená medzi všetky generácie a to znamená, že treba konať rýchlo a v predstihu. Je načase, aby aj politici uverili, že dokážu realizovať aj nepredstaviteľné a cenné návrhy. Zisk z takýchto krokov a rozhodnutí je neporovnateľne väčší ako prvé kroky na „Mesiaci“ a tým je budúcnosť v krajine, kde je klíma priateľská k ľuďom.  

Viac informácií:

Maßnahmen für den Klimanotstand

PARIS AGREEMENT

Zdroj: https://germanzero.de, zverejnené: 5. 10. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa