Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štartovací grant ERC na výskum imunologickej pamäte v čreve

Dr. Jakob Zimmermann, vedúci výskumnej skupiny v Inštitúte systémovej imunológie na Univerzite vo Würzburgu. Zdroj: https://www.med.uni-wuerzburg.de

 

Európska rada pre výskum (ERC) so značnými finančnými prostriedkami vo výške 1,6-milióna EUR podporuje viacročný vedecký projekt skúmajúci zložitý vzťah medzi črevnou flórou a imunitným systémom. Ako hlavný výskumník sa Jakob Zimmermann z Univerzity vo Würzburgu snaží prehĺbiť naše chápanie imunologickej pamäte T-buniek v čreve. Tieto poznatky sú kľúčové pre vývoj nových terapeutických stratégií proti chronickým zápalovým ochoreniam čriev a pre optimalizáciu návrhu vakcíny.

“S ERC Starting Grant je naším cieľom odhaliť mechanizmy, ktorými sú pamäťové T-pomocné bunky regulované črevnou flórou. Aby sme to dosiahli, využívame špičkové mikrobiologické a imunologické techniky. Som nadšený, že som dostal tento grant, ktorý nám umožní posunúť náš výskum vpred,“ uviedol Zimmermann.

Nesprávne regulované T-bunky prispievajú k zápalovým ochoreniam

V ľudskom čreve sa nachádza najhustejšia zbierka mikroorganizmov na Zemi – súhrnne známe ako „črevná mikroflóra“. Náš imunitný systém aktívne spolupracuje s týmito väčšinou prospešnými obyvateľmi.

Pomocné T-bunky, životne dôležité zložky nášho imunitného systému, udržiavajú úzke spojenie s črevnou mikroflórou a chránia črevá pred vonkajšími patogénmi. Avšak, keď ich regulácia upadá, tieto bunky môžu spustiť zápalové ochorenia čriev.

“V súčasnosti zostáva neisté, či ľudský imunitný systém vytvára pamäť T-buniek špecifickú pre črevnú mikroflóru – podobnú reakciám pozorovaným pri očkovaní alebo infekciách. Veríme, že hlbšie porozumenie pamäti T-buniek špecifickej pre mikrobiotu by mohlo byť kľúčové. Pri vývoji vylepšených slizničných vakcín a odvrátení náhleho vzplanutia ochorenia pri chronických zápalových ochoreniach čriev,“ sumarizuje nemecký vedec výskumný prístup.

 

 

Viac informácií o výskume:

Mucosal Immunology (Zimmermann Lab)

 

Zdroj: https://www.med.uni-wuerzburg.de, zverejnené: 28.5.2024, autor: rup