Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Štart kvantovej komunikácie v Nemecku

QuNET

Aktéri „Iniciatívy QuNET“ vyvíjajú v Nemecku vysoko bezpečné komunikačné systémy, založené na najnovšej kvantovej technológii.

„Iniciatíva QuNET“ – je výskumná platforma financovaná Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu (BMBF), vytvára základ pre bezpečné a robustné siete IT, ktoré sú už dnes vyzbrojené  proti kybernetickým útokom zajtrajška. Do tejto iniciatívy sú zapojené inštitúcie Fraunhoferov inštitút, Max Planck, ako aj Nemecké centrum pre letectvo a vesmír (DLR-IKN).

„Iniciatíva QuNET“ sa prioritne  zameriava na výskum tzv. „distribúcie kvantových kľúčov“ (Quantum Key Distribution – QKD). Týka sa to spôsobov generovania kryptografických kľúčov, ktoré sú založené na použití svetla a kvantovej fyziky. Tieto kvantové kľúče je možné použiť na kódovanie správ v digitálnom svete.

V laboratóriách výskumných spoločností zapojených do projektu pracujú vedci na praktickom a aplikačne zameranom ďalšom vývoji technológie QKD. „Iniciatíva QuNET“ predstavuje základný príspevok k poskytovaniu kvantovo vysoko bezpečných komunikačných systémov pre nemecký, ako aj európsky priestor.   

Bezpečná komunikácia s pomocou kvantovej fyziky

Spolková ministerka pre vedu a výskum Anja Karliczek otestovala trasu kvantovej komunikácie i naživo 10. augusta 2021 a prvýkrát v Európe uskutočnila videokonferenciu zabezpečenú kvantovou komunikáciou medzi dvomi inštitúciami v Bonne – BMBF a BSI.

Pri tejto príležitosti ministerka Anja Karliczek uviedla: „Z dlhodobého hľadiska môžeme dosiahnuť bezpečnosť našich údajov v digitálnom svete pomocou kvantovej komunikácie. Projekt QuNET, v ktorom spoločnosti Fraunhofer, Max Planck a Nemecké centrum pre letectvo a vesmír (DLR-IKN) už dva roky spolupracujú na pilieroch technologických základov pre pilotnú sieť kvantovej komunikácie v Nemecku, má teraz dôležitý míľnik, ktorý bol práve dosiahnutý vytvorením spojenia zabezpečeného kvantovou komunikáciou medzi centrálou BMBF v Bonne a susednou inštitúciou BSI na testovacie účely“. 

Zabezpečenie pred odpočúvaním na tejto komunikačnej ceste stanovuje nové štandardy pre budúcu komunikáciu. Testovacia fáza predstavuje začiatok revolúcie v komunikácii v priebehu niekoľkých nasledujúcich desaťročí.

Viac informácií:

Die QuNET-Initiative

Zdroj: BMBF, zverejnené: 19. 8. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa