Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stanovisko strategického fóra SFIC k významu medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách

Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (SFIC), ktoré je jedným zo špecializovaných zložení Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC) zverejnilo svoje stanovisko s názvom SFIC Opinion on Relevance of International Cooperation in research and innovation for the EU – boosting the international dimension of the ERA & Horizon Europe”.

Stanovisko
SFIC sa venuje najmä významu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a
inovácií pre EÚ a posilneniu medzinárodného rozmeru Európskeho výskumného
priestoru (ERA) a programu Horizon Europe.

V tomto stanovisku SFIC zdôrazňuje, že členské štáty EÚ a Európska únia ako celkom by sa mali viac zaoberať medzinárodnou spoluprácou v oblasti výskumu a inovácií a nová podpora v ERA by mohla viesť k plynulejšiemu priebehu medzinárodnej spolupráce. Je tiež dôležité, aby boli príležitosti pre spoluprácu v oblasti výskumu s tretími krajinami systematicky previazané s vykonávaním programu Horizon Europe.

Celé stanovisko SFIC si môžete prečítať tu.