Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Stanovisko k návrhu Európskej komisie k novému regulačnému rámcu pre batérie

V decembri 2020 predložila Európska komisia návrh nového nariadenia EÚ o batériách. Cieľom súboru pravidiel je pokryť celý životný cyklus batérie, a je preto rovnako dôležitý pre výrobcov a používateľov batérií.

Nemecký elektrotechnický priemysel, ktorý je organizovaný v Asociácii elektrotechnického a elektronického priemyslu – ZVEI, považuje návrh nového nariadenia o batériách, ktorý zverejnila Európska komisia 10. decembra 2020, za dobrý prístup k posilneniu európskeho odvetvia batérií, zosúladeniu národných predpisov a zohľadneniu zvýšených požiadaviek na udržateľnosť. Po podrobnom preskúmaní návrhu však ZVEI dospela k záveru, že stále existuje potreba úprav rôznych častí návrhu.

Ako uviedol Christian Eckert, manažér združenia ZVEI: „Návrh novej smernice EÚ o batériách môže posilniť európsky priemysel batérií – za predpokladu, že zohľadní osobitosti každej technológie a aplikácií batérií.“

Návrh predstavený v decembri 2020 môže pomôcť splniť rastúce požiadavky na udržateľnosť. Avšak niekedy veľmi náročné ciele, napríklad pre použitie recyklovaných materiálov alebo zníženie uhlíkovej stopy, nie sú dostatočne zálohované metódami merania. Konkrétne cieľové hodnoty je možné stanoviť až po definovaní základných metód.

Viac informácií

On the proposal of the EUCommission for a new Battery Regulation – Position Paper

Zdroj: https://www.zvei.org, zverejnené: 15.3.2021, autor: rpa