Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Spustenie projektu FAIR-EASE

Projekt FAIR-EASE sa zameriava na prepojenie metadátových štandardov, ktoré umožnia porovnávať dáta v oblasti vied o Zemi a životnom prostredí. Tie si vyžadujú veľký objem dát zo zdrojov, ako sú satelity, pozorovania na mieste úkazov, modely a dokonca aj experimenty technológií. Domény zaoberajúce sa Zemou sú vzájomne prepojené. Súčasná digitálna architektúra je však v podstate založená na distribuovaných a od domény závislých dátových úložísk. To spôsobuje ťažkosti pri integrovanom využívaní všetkých environmentálnych dát. Zároveň to vytvára prekážky pre viaceré štúdie, ktoré majú spoločenský dosah. Takými sú štúdie zamerané na klimatické zmeny, poľnohospodárstvo, potraviny, či bezpečnosť a zdravie ľudí.

Zdroj:fair-ease-kom.sciencesconf.org

Aby bolo možné prekročiť súčasný stav environmentálnych dát, celkovým cieľom projektu FAIR-EASE je prispôsobiť a prevádzkovať distribuované a integrované služby na pozorovanie a modelovanie systému Zeme, životného prostredia a biodiverzity. To sa má docieliť zlepšením ich rôznych zložiek realizovaných v úzkej spolupráci s komunitami používateľov, Európskym cloudom pre otvorenú vedu (EOSC) a výskumnými infraštruktúrami pri ich navrhovaní a udržateľnej dostupnosti.

Ambíciou projektu FAIR-EASE je aktívne sa podieľať na postupnej implementácii „Webu FAIR (vyhľadateľné, prístupné, interoperabilné, opakovane použiteľné dáta) dát”. Docieliť sa to má prostredníctvom integrácie a prispôsobenia súboru služieb rozšírených na vyššiu TRL, ktoré umožnia vedcom a strojom spolupracovať pri ukladaní, spracovaní, vyhľadávaní, prístupe a opätovnom používaní vedeckých dát otvoreným spôsobom.

Hlavnou snahou projektu FAIR-EASE bude:

  • Zdokonaliť služby FAIR-EASE na vyhľadávanie dát a prístup k dátam prostredníctvom poskytnutia nástroja FAIR na vyhľadávanie a prístup k multidisciplinárnym a agregovaným súborom dát o životnom prostredí.
  • Zriadiť webové analytické laboratórium Zeme FAIR-EASE s podporou EOSC, ktorý bude zabezpečovať prepojenie na diaľkovú (online) analýzu a spracovanie heterogénnych dát, čím sa skráti čas potrebný na dosiahnutie výsledkov a zvýši produktivita.
  • Vypracovať niekoľko multidisciplinárnych prípadov použitia s cieľom prispieť k požiadavkám na komponenty systému FAIR-EASE, zároveň tak overiť a demonštrovať možnosti služby FAIR-EASE na podporu otvorenej vedy.

Projekt FAIR-EASE je financovaný z prostriedkov programu Horizont Európa a bude trvať od septembra 2022 do augusta 2024.

Úvodné stretnutie k projektu sa uskutoční v dňoch 20. – 22. septembra v Paríži. Zaregistrovať sa na podujatie je možné na tomto linku.

Zdroj: https://www.trust-itservices.com/, zverejnené: 7.9.2022, autor: onz