Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SPU pokračuje v projekte skúmania chuťových preferencií seniorov

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs je aktivita implementovaná partnermi EIT Food v rokoch 2019-2021 a koordinovaná Varšavskou univerzitou. Tento projekt zapája cieľovú skupinu spotrebiteľov do predkonkurenčných fyzických, príp. online stretnutí zameraných na spoločné tvorenie, ktoré sú časovo obmedzené a zamerané na vývoj nových konceptov výrobkov.

V roku 2020 sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, pod záštitou prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD., prodekanky pre vedu a výskum a zahraničné vzťahy na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, prvýkrát zapojila do tejto aktivity, ktorej cieľovou skupinou boli starší spotrebitelia.

Ako uviedla Kolesárová: „Pre obmedzenia sa aktivity projektu uskutočnili formou online kreatívnych seminárov. Skupinové online stretnutia budú pokračovať aj v tomto roku a budú nadväzovať na výsledky z minulého roku. Na stretnutiach sa zúčastnia starší spotrebitelia vrátane minuloročných účastníkov seminárov.“

Aj v tomto roku 2021 bude projekt implementovaný prostredníctvom SPU v Nitre Fakulty biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech ako aj ďalšími európskymi partnermi EIT Food, pričom sa budú opäť realizovať skupinové online stretnutia, ktoré budú nadväzovať na výsledky z minulého roku. Na stretnutiach sa zúčastnia starší spotrebitelia, vrátane minuloročných účastníkov seminárov.

Semináre budú zamerané na vybrané témy, týkajúce sa preferencií starších spotrebiteľov a ich spotrebiteľského správania, súvisiaceho s výberom potravín. Tak, ako minulý rok, aj tento rok budú stretnutia moderovať univerzitní výskumníci a výsledky online seminárov budú v ďalších implementačných krokoch sprostredkované miestnym potravinárskym spoločnostiam, maloobchodníkom a spoločnostiam obalového priemyslu, ktoré budú zapojené do projektu ako partneri z podnikateľského sektoru.

Fázy projektu EIT Food RIS CEL 2021 zahŕňajú:

  • stretnutia pre spotrebiteľov so skupinovými diskusiami, individuálnymi a tímovými kreatívnymi úlohami,
  • stretnutia s najmenej 20 miestnymi spoločnosťami, pôsobiacimi v potravinárskom sektore, v rámci ktorých budú spoločnostiam prezentované výsledky seminárov,
  • záverečné spoločné stretnutie pre spotrebiteľov a potravinárske spoločnosti.

Viac informácií:

Ďalšie informácie o projekte EIT Food RIS Consumer Engagement Labs sú k dispozícii na webovej stránke projektu

Zdroj: https://www.uniag.sk; TASR, zverejnené: 29. 4. 2021, autor: rpa