Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa o stave výskumu a technológií v Rakúsku za rok 2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Forschungs- und Technologiebericht 2020-Austria-photo

Správu o stave výskumu a technológií v Rakúsku s názvom „Forschung und Technologiebericht Austria 2020“ (FTB) predložili v druhej polovici roku 2020 Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF), Spolkové ministerstvo  pre ochranu podnebia, životného prostredia, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie (BMK) a Spolkové ministerstvo pre digitalizáciu a osídľovanie firiem (BMDW).

Správu zostavila pracovná skupina pozostávajúca z expertov z výskumných inštitúcií: WPZ Research, Centrum pre sociálne inovácie (ZSI), KMU Research Austria s podporou VDI / VDE Innovation + Technology (iit), Technopolis a Institute for Industrial Science (IWI).

V správe sa konštatuje, že vypuknutie pandémie COVID-19 má závažné dosahy aj na spoločenský a ekonomický život Rakúska. Prognózy, týkajúce sa hospodárskeho rozvoja, sú v súčasnosti mimoriadne neisté a závisia od mnohých faktorov, ako sú dlhodobé pretrvávanie krízy, nariadené obmedzenia a účinnosť prijatých opatrení. Pandémia však v každom prípade jasne ukazuje, aký dôležitý je význam základného a aplikačne orientovaného výskumu pre riadenie krízového obdobia. V roku 2020 Spolková vláda Rakúska  operatívne poskytla ďalších 28-miliónov EUR na výskum účinnosti existujúcich liekov v boji proti vírusu COVID-19. Súčasne  tiež podporila sumou 2-miliónov EUR aj lekárske univerzityspoločnosti participujúce na realizácii klinických štúdií.

Pandémia však tiež ukazuje, že Spolková vláda Rakúska sa vybrala pri plánovaní financovania výskumu a príprave zákona tým správnym a dôležitým smerom. Aby bolo možné v budúcnosti vytvoriť rámcové podmienky a zaujať celkový systémový pohľad na financovanie a realizáciu výskumu financovaného štátom, plánuje sa zaradiť do správy o výskume a technológiách (FTB) aj každoročné monitorovanie desiatky ústredných inštitúcií výskumu a financovania. Po úspešných rokovaniach na medzinárodnej úrovni o novom „Rámcovom programe pre výskum EÚ – Horizon Europe“, platnom na roky 2021 – 2027 poskytuje dokument (FTB) solídny prehľad dlhodobého úspechu účasti Rakúska na „Európskom rámcovom programe pre výskum“, ako aj výhľad na súčasný vývoj nového programu.

Hlavnou témou tohtoročnej správy je oblasť „umelej inteligencie“ (AI). Prudký globálny technický rozvoj a využívanie umelej inteligencie v rôznych oblastiach povedú k zásadným, ale aj rušivým zmenám v našej spoločnosti. Aj v súčasnom vládnom „Programe rakúskej vlády na roky 2020 – 2024“ je výslovným cieľom rozvoj „Stratégie umelej inteligencie AI“. Je k tomu dostatočný dôvod zaoberať sa touto témou podrobnejšie a poskytnúť široký prehľad definícií, možných aplikácií, etických pokynov a právnych rámcových podmienok. Analýzy nedávnych národných a medzinárodných výskumných údajov, príspevky k opatreniam, iniciatívam a ďalšiemu vývoju v oblasti výskumu, vývoj výskumu vo vybraných inštitúciách a príspevky k vybraným hodnoteniam za rok 2020 poskytujú rozmanitý obraz o výskume a technológiách v Rakúsku. 

Viac informácií:

Österreichischer Forschungs- und Technologiebericht 2020

Zdroj: https://www.bmdw.gv.at, zverejnené: 8.2.2021, autor: Blanka Hermanová, rpa