Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019

Národná rada pre produktivitu SR vydala správu o produktivite a konkurencieschopnosti za rok 2019, ktorá dokumentuje ekonomickú situáciu na Slovensku a analyzuje stav a vývoj produktivity a konkurencieschopnosti krajiny. Úspechy slovenskej ekonomiky doposiaľ predstavovali “nízko visiace ovocie” a na dosiahnutie vyšších cieľov budeme potrebovať ambiciózne zmeny a reformy, ktoré sú v správe identifikované.

V správe sa uvádza, že Slovensko, ako krajina v strednej Európe s lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou, profitovalo z prílevu zahraničných investícií a stalo sa montážnou halou medzinárodných koncernov. Takýto model ekonomického rozvoja ale nie je udržateľný na neobmedzenú dobu. 

V rámci opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti a prosperity Slovenska sa okrem iného zdôrazňuje podpora vedy a výskumu, a to v podnikoch, na univerzitách aj verejných výskumných inštitútoch a finančná motivácia ich spolupráce. Univerzity je podľa správy potrebné financovať tak, aby produkovali výskum, ktorý spolupracuje s podnikmi, a ktorý je na medzinárodnej úrovni. To by sa malo odraziť v projektoch spolupráce súkromného a verejného sektora a v publikačnej činnosti v kvalitných recenzovaných medzinárodných časopisoch. Odporúča sa odmeňovať medzinárodne konkurencieschopné univerzity a zastaviť alebo výrazne obmedziť podporu výskumu na podpriemerných univerzitách. Potrebné je tiež umožniť vedeckým parkom a výskumným centrám prenajímať priestory a nadobudnúť právnu subjektivitu.

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk, zverejnené: 8.7.2020, autor: rpa